СУРГАЛТ

Ногоон жэйд боловсролын төвөөс дараах сургалтуудыг санал болгож байна

March 13, 2019

Солонгос хэлний танхимын сургалт

March 13, 2019

PTE Academic сургалт

March 13, 2019

SAT-ийн сургалт

Гадаад хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь нэн чухал байдаг.

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

Солонгос хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь чухал байдаг.

Солонгос хэлний онлайн сургалт

“A LEVEL” болон “IGCSE” хөтөлбөр нь 14-18 насныханд зориулсан хамгийн түгээмэл олон улсын шалгалт

IGCSE сургалт

January 13, 2019

Англи хэлний хүүхдийн онлайн сургалт

Бага насны хүүхдэд тусгайлан зориулсан хөтөлбөр

Хүүхдийн англи хэл

IELTS/TOEFL-ын шалгалтуудад бэлтгэх эрчимжүүлсэан сургалт

Pearson / IELTS / TOEFL-н шатгалтанд бэлтгэх анги