СУРГАЛТ

Ногоон жэйд боловсролын төвөөс дараах сургалтуудыг санал болгож байна

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

Гадаад хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь нэн чухал байдаг.

Солонгос хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

Солонгос хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь чухал байдаг.

IGCSE сургалт

“A LEVEL” болон “IGCSE” хөтөлбөр нь 14-18 насныханд зориулсан хамгийн түгээмэл олон улсын шалгалт

TEFL сургалт

Их Британ улс олон улсын багшийн TEFL англи хэлний багшийн гэрчилгээтэй төгсөх сургалтын төлбөрийг санал болгодог

Бизнесийн англи хэл

Бизнесийн орчинд хэрэглэгддэг англи хэлний сургалт

Хүүхдийн англи хэл

Бага насны хүүхдэд тусгайлан зориулсан хөтөлбөр

Pearson / IELTS / TOEFL-н шатгалтанд бэлтгэх анги

IELTS/TOEFL-ын шалгалтуудад бэлтгэх эрчимжүүлсэан сургалт