СУРГАЛТ

Ногоон жэйд боловсролын төвөөс дараах сургалтуудыг санал болгож байна

March 13, 2019

Хоцрогдол арилгах сургалт

March 13, 2019

ЭЕШ – бэлтгэл анги

March 13, 2019

SAT-ийн сургалт

Гадаад хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь нэн чухал байдаг.

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

Солонгос хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь чухал байдаг.

Солонгос хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

“A LEVEL” болон “IGCSE” хөтөлбөр нь 14-18 насныханд зориулсан хамгийн түгээмэл олон улсын шалгалт

IGCSE сургалт

Их Британ улс олон улсын багшийн TEFL англи хэлний багшийн гэрчилгээтэй төгсөх сургалтын төлбөрийг санал болгодог

TEFL сургалт

Бага насны хүүхдэд тусгайлан зориулсан хөтөлбөр

Хүүхдийн англи хэл

IELTS/TOEFL-ын шалгалтуудад бэлтгэх эрчимжүүлсэан сургалт

Pearson / IELTS / TOEFL-н шатгалтанд бэлтгэх анги