University of South Florida

1956 онд байгуулагдсан University of South Florida нь үзэсгэлэнт Tampa Bay-д байрладаг улсын судалгааны их сургууль  юм. Уг сургууль нь 14 коллежтой, 80 мэргэжлийн чиглэлээр бакалавр, 130 мэргэжлийн чиглэлээр магистер, доктор бэлтгэдэг. University of South Florida нь Флоридо мужийн 4-дөх том сургууль болох бөгөөд 2014-2015 оны хичээлйин жилд нийт 48374 оюутан элсүүлсэн.  Нийт 485000 гаруй оюутантай, олон улс орноос оюутан залуус ирж суралцдаг бөгөөд энэ нь тус сургуулийн нийт оюутны 10 хувийг бүрдүүлдэг.

Их сургуулийн нэр хүнд

2018 оны U.S. News&World тайланд University of South Florida нь үндэсний их сургуулиудаас 140-д, улсын шилдэг сургуулиудаас 68-д бичигдэж, Guide to Online Schools-с үндэсний шилдэг цахим боловсролын сургуулиар шалгаруулсан. Мөн U.S. News&World тайлангийн  бакалаврыг дараах түвшний сургуулиудын чанар нэр хүндийн жагсаалтад их сургуулийн нийтийн эрүүл мэнд, номын сан, боловсрол, гэмт хэрэг судлалын чиглэлийн хөтлбөрүүд нь үндэсний 5 шилдэг хөтдбөрийн нэгээр шалгарсан.

 • Tampa кампус

1926 онд байгуулагдсан Умард Флоридагийн Тампа камфус нь 41000 гаруй оюутантай Тампадах хамгийн том кампус юм.

 • Petersburg кампус

Умард флоридагийн хамгийн анхны кампус 1965 онд байгуулагдсан. Тус кампуст ойролцоогоор 4500 оюутан суралцдаг урлаг, шинжлэх ухаан, бизнес боловсролын чиглэлийн бакалаврын болон бакалаврын дарaах түвшний 33 хөтөлбөр санал болгодог.

 • Sarasota-Manatee кампус

Sarasota-Manatee кампус  нь 1975 онд байгуулагдсан. Уг кампуст ойролцоогоор 2000 оюутан суралцдаг. Энд урлаг, шинжлэх ухаан, бизнес, боловсрол, технологийн удирдлагын чиглэлийн 45 хөтөлбөрийн хичээл явагддаг.

Номын сан

Умард Флоридагийн Тампа номын сан нь University of South Florida-н хамгийн том номын сан юм. Сурагчдыг 2 сая гаруй сургалтын сэтгүүл, мэдээллийн бааз, ном товхимлоор хангахын тулд тус номын сан багшийн болон бичгийн үйлчилгээ, багаар ажиллах өрөө, зөөврийн компьютер зэргийг санал болгодог. Мөн уг номын санд уран зохиол, аман түүх, гэрэл зураг, гар урлал болоод их сургуулийн архивтай холбоотой ном тусгай болон дижитал эмхтгэлүүд хадгалагдаж байдаг.  Тампа номын сан нь 2012 онд Шинжлэх ухаан, Математик судалгааны технологийн лаборатороо нээсэн.

University of South Florida нь Тампа номын сангаас гадна 2 мужын номын сан 2 тусгай номын сантай. Мужийн 2 номын санд USF St. Petersburg кампуст байрлах Nelson Poynter-н нэрэмжит номын сан, USF Sarasota-Manatee кампуст байрлах Jane Bancroft Cook-н номын сан орох бол тусгай номын сангуудад Shimberg Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны номын сан, Louis de la Parte Florida сэтгэцийн эрүүл мэндийн институтын номын сан багтдаг. Уг 2 номын сан Тампа кампуст байрладаг.

Бакалаврын түвшний гадаад оюутанд тавигдах шаардлага

 • Ахлах сургууль төгссөн байх
 • 0 голч оноотой байх
 • SAT: 1060 болон ACT –н  унших: 19, математик: 19, англи хэл: 18 оноотой байх

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

 • TOEFL IBT-н 79 оноо
 • IELTS-н 6,5 оноо
 • Академик англи хэлний 5 түвшинг бүрэн үзэж судалсан

Бакалаврын дараах түвшний гадаад оюутанд тавигдах шаардлага

 • Бакалаврын зэрэг эсвэл түүнтэй дүйцэх зэрэгтэй байх
 • 0 голч оноотой байх
 • GRE, GMAT–н оноотой байх
 • Сонгосон хөтөлбөрөөс хамаарч заавал хангах ёстой нэмэлт шаардлагууд тавигдаж болно

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

 • TOEFL IBT-н 79 болон түүнээс их оноо
 • IELTS-н 6,5 оноо
 • PTEA: 53+
 • Академик англи хэлний 6 түвшинг бүрэн үзэж судалсан

Master subjects

 
Major Degree
Accountancy Master of Accountancy
Accountancy Master of Accountancy
Accountancy Master of Accountancy
Adult Education Master of Arts
Adult Education Master of Arts
Advanced Athletic Training Master of Science
Aging Studies Doctor of Philosophy
Applied Anthropology Doctor of Philosophy
Applied Anthropology Master of Arts
Applied Anthropology Master of Arts
Applied Anthropology Doctor of Philosophy
Applied Anthropology Doctor of Philosophy
Applied Anthropology Master of Arts
Applied Anthropology Doctor of Philosophy
Applied Anthropology Master of Arts
Applied Anthropology Doctor of Philosophy
Applied Anthropology Master of Arts
Applied Behavior Analysis Doctor of Philosophy
Applied Behavior Analysis Master of Arts
Applied Behavior Analysis Master of Science
Architecture Master of Architecture
Art Master of Fine Arts
Art History Master of Arts
Athletic Training Master of Science
Audiology Doctor of Audiology
Audiology (Post Baccalaureate) Master of Science
Aural (Re)Habilitation (Post Baccalaureate) Master of Science
Autism Spectrum Disorder & Severe Intellectual Disabilities Master of Arts
Behavioral and Community Sciences Doctor of Philosophy
Bioinformatics and Computational Biology Master of Science in Bioinformatics & Computational Biology
Biology Master of Science
Biology Master of Science
Biology Master of Science
Biology Master of Science
Biology Master of Science
Biomedical Engineering Doctor of Philosophy
Biomedical Engineering Master of Science in Biomedical Engineering
Biomedical Engineering Master of Science in Biomedical Engineering
Biotechnology Master of Science in Biotechnology
Business Administration Doctor of Business Administration
Business Administration/MBA Master of Business Administration
Business Administration/MBA Master of Business Administration
Business Administration/MBA Master of Business Administration
Business Administration/MBA Master of Business Administration
Business Administration/MBA Master of Business Administration
Business Administration/MBA Master of Business Administration
Business Administration/PhD Doctor of Philosophy
Business Administration/PhD Doctor of Philosophy
Business Administration/PhD Doctor of Philosophy
Business Administration/PhD Doctor of Philosophy
Business Administration/PhD Doctor of Philosophy
Business Analytics and Information Systems Master of Science
Business Analytics and Information Systems Master of Science
Business Analytics and Information Systems Master of Science
Cancer Biology Doctor of Philosophy
Career and Technical Education Master of Arts
Cell and Molecular Biology Doctor of Philosophy
Chemical Engineering Doctor of Philosophy
Chemical Engineering Master of Science in Chemical Engineering
Chemical Engineering Doctor of Philosophy
Chemical Engineering Master of Science in Chemical Engineering
Chemical Engineering Doctor of Philosophy
Chemistry Doctor of Philosophy
Chemistry Master of Science
Chemistry (non-thesis option) Master of Arts
Child and Adolescent Behavioral Health Master of Science
Child and Adolescent Behavioral Health Master of Science
Child and Adolescent Behavioral Health Master of Science
Child and Adolescent Behavioral Health Master of Science
Child and Adolescent Behavioral Health Master of Science
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Master of Civil Engineering
Civil Engineering Master of Science in Civil Engineering
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Master of Civil Engineering
Civil Engineering Master of Science in Civil Engineering
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Master of Civil Engineering
Civil Engineering Master of Science in Civil Engineering
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Master of Civil Engineering
Civil Engineering Master of Science in Civil Engineering
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Master of Civil Engineering
Civil Engineering Master of Science in Civil Engineering
Civil Engineering Doctor of Philosophy
Civil Engineering Master of Civil Engineering
Civil Engineering Master of Science in Civil Engineering
Communication Doctor of Philosophy
Communication Master of Arts
Communication Sciences and Disorders Doctor of Philosophy
Communication Sciences and Disorders Doctor of Philosophy
Communication Sciences and Disorders Doctor of Philosophy
Communication Sciences and Disorders Doctor of Philosophy
Computer Engineering Master of Science in Computer Engineering
Computer Science Master of Science in Computer Science
Computer Science and Engineering Doctor of Philosophy
Counselor Education Master of Arts
Counselor Education Master of Arts
Counselor Education Master of Arts
Counselor Education Master of Arts
Creative Writing Master of Fine Arts
Creative Writing Master of Fine Arts
Creative Writing Master of Fine Arts
Criminal Justice Administration Master of Arts
Criminology Doctor of Philosophy
Criminology Master of Arts
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Master of Education
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Curriculum and Instruction Doctor of Philosophy
Curriculum and Instruction Education Specialist
Cybersecurity Master of Science
Cybersecurity Master of Science
Cybersecurity Master of Science
Cybersecurity Master of Science
Cybersecurity Master of Science
Economics Doctor of Philosophy
Economics Master of Arts
Educational Leadership Doctor of Philosophy
Educational Leadership Education Specialist
Educational Leadership Master of Education
Educational Program Development Doctor of Education
Educational Program Development Doctor of Education
Educational Program Development Doctor of Education
Educational Program Development Doctor of Education
Educational Program Development Doctor of Education
Educational Program Development Doctor of Education
Electrical Engineering Doctor of Philosophy
Electrical Engineering Master of Science in Electrical Engineering
Elementary Education Master of Arts
Elementary Education Master of Arts in Teaching
Elementary Education Master of Arts
Elementary Education Master of Arts
Elementary Education Master of Arts
Elementary Education Master of Arts
Engineering Management Master of Science in Engineering Management
Engineering Science Doctor of Philosophy
Engineering Science (5 year program) Master of Science in Engineering Science
Engineering Science (5 year program) Master of Science in Engineering Science
Engineering Science (5 year program) Master of Science in Engineering Science
Engineering Science (5 year program) Master of Science in Engineering Science
Engineering Science (5 year program) Master of Science in Engineering Science
English Doctor of Philosophy
English Master of Arts
English Doctor of Philosophy
English Master of Arts
English Doctor of Philosophy
English Master of Arts
English Education Master of Arts in Teaching
Entrepreneurship in Applied Technologies Master of Science
Environmental Engineering Doctor of Philosophy
Environmental Engineering Master of Environmental Engineering
Environmental Engineering Master of Science in Environmental Engineering
Environmental Engineering Master of Science in Environmental Engineering
Environmental Science and Policy Master of Science
Exceptional Student Education Master of Arts
Exceptional Student Education Master of Arts in Teaching
Executive M.B.A. Master of Business Administration
Exercise Science Master of Science
Exercise Science Master of Science
Exercise Science Master of Science
Finance Master of Science
Foreign Language Education Master of Arts in Teaching
French Master of Arts
Geography Master of Arts
Geography Master of Arts
Geography Master of Arts
Geography Master of Arts
Geography and Environmental Science and Policy Doctor of Philosophy
Geology Doctor of Philosophy
Geology Master of Science
Gerontology Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Global Sustainability Master of Arts
Government Doctor of Philosophy
Health Administration Master of Health Administration
Health Informatics Master of Science in Health Informatics
History Doctor of Philosophy
History Master of Arts
History Master of Arts
History Master of Arts
History Master of Arts
History Master of Arts
History Master of Arts
Industrial Engineering Doctor of Philosophy
Industrial Engineering Master of Science in Industrial Engineering
Information Technology Master of Science in Information Technology
Integrative Biology Doctor of Philosophy
Integrative Biology Doctor of Philosophy
Integrative Biology Doctor of Philosophy
Integrative Biology Doctor of Philosophy
Intelligence Studies Master of Science
Intelligence Studies Master of Science
Intelligence Studies Master of Science
Latin American, Caribbean and Latino Studies Master of Arts
Liberal Arts Master of Arts
Liberal Arts Master of Arts
Liberal Arts Master of Arts
Liberal Arts Master of Arts
Liberal Arts Master of Arts
Liberal Arts Master of Arts
Library and Information Science Master of Arts
Linguistics Master of Arts
Linguistics and Applied Linguistics Studies Doctor of Philosophy
Linguistics: English as a Second Language Master of Arts
Management Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marine Science Doctor of Philosophy
Marine Science Master of Science
Marketing Master of Science in Marketing
Mass Communications Master of Arts
Mass Communications Master of Arts
Mass Communications Master of Arts
Mass Communications Master of Arts
Materials Science and Engineering Master of Science in Material Science Engineering
Mathematics Doctor of Philosophy
Mathematics Master of Arts
Mathematics Doctor of Philosophy
Mathematics Master of Arts
Mathematics Doctor of Philosophy
Mathematics (5 year program) Bachelor of Arts/Master of Arts
Mathematics Education Master of Arts
Mathematics Education (6-12) Master of Arts in Teaching
Mechanical Engineering Doctor of Philosophy
Mechanical Engineering Master of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering Master of Science in Mechanical Engineering
Mechanical Engineering Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Doctor of Philosophy
Medical Sciences Master of Science in Medical Sciences
Medicine Doctor of Medicine
Microbiology Master of Science
Middle Grades Mathematics (5-9) Master of Arts in Teaching
Music Doctor of Philosophy
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Doctor of Philosophy
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Master of Music
Music Education Master of Arts
Nurse Anesthesia Master of Science
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Master of Science
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Master of Science
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Master of Science
Nursing Master of Science
Nursing Master of Science
Nursing Master of Science
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Master of Science
Nursing Master of Science
Nursing Doctor of Nursing Practice
Nursing Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (Accelerated Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing (RN to Masters) Master of Science
Nursing Science Doctor of Philosophy
Pharmaceutical Nanotechnology Master of Science in Pharmaceutical Nanotechnology
Pharmacy Doctor of Pharmacy
Philosophy Doctor of Philosophy
Philosophy Master of Arts
Philosophy Doctor of Philosophy
Philosophy Master of Arts
Physical Education Master of Arts
Physical Therapy Doctor of Physical Therapy
Physician Assistant Studies Master of Physician Assistant Studies
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics Master of Science
Physics, Applied Doctor of Philosophy
Political Science Master of Arts
Psychology Doctor of Philosophy
Psychology Master of Arts
Psychology Doctor of Philosophy
Psychology Master of Arts
Psychology Doctor of Philosophy
Psychology Master of Arts
Psychology Doctor of Philosophy
Psychology Master of Arts
Public Administration Master of Public Administration
Public Administration Master of Public Administration
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Doctor of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Public Health Doctor of Philosophy
Public Health Master of Public Health
Public Health Master of Science in Public Health
Reading Education Master of Arts
Real Estate Master of Science in Real Estate
Rehabilitation and Mental Health Counseling (5 year) Master of Arts
Rehabilitation and Mental Health Counseling (5 year) Master of Arts
Rehabilitation and Mental Health Counseling (5 year) Master of Arts
Rehabilitation and Mental Health Counseling (Post Baccalaureate) Master of Arts
Rehabilitation and Mental Health Counseling (Post Baccalaureate) Master of Arts
Rehabilitation and Mental Health Counseling (Post Baccalaureate) Master of Arts
Rehabilitation Sciences Doctor of Philosophy
Rehabilitation Sciences Doctor of Philosophy
Rehabilitation Sciences Doctor of Philosophy
Rehabilitation Sciences Doctor of Philosophy
Religious Studies Master of Arts
School Psychology Doctor of Philosophy
School Psychology Master of Arts
Science Education Master of Arts
Science Education Master of Arts in Teaching
Social Science Education Master of Arts in Teaching
Social Work Doctor of Philosophy
Social Work Master of Social Work
Sociology Doctor of Philosophy
Sociology Master of Arts
Spanish Master of Arts
Special Education, Gifted Master of Arts
Speech-Language Pathology (post Bacc) Master of Science
Sport and Entertainment Management Master of Science
Statistics Master of Arts
Technology in Education and Second Language Acquisition Doctor of Philosophy
Urban and Community Design Master of Urban Community Design
Urban and Regional Planning Master of Urban & Reg Planning
Women's and Gender Studies Master of Arts

School location