University of Debrecen

University of Debrecen нь Унгарын Дэбрэцэн хотод байдаг 230000 хүн амтай, улсынхаа хамгийн алдартай хот юм. Уг хот нь бүс нутгийнхаа боловсрол, соёл, эдийн засгийн төвд тооцогддог.

Дэбрэцэнийн их сургуулийн түүх нь 16 зуунд холбогдох  бөгөөд өнөөгийн байдлаар  тус сургууль 6 кампус, 14 факультет, 30,000 оюутантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 1987 оноос эхлэн олон улсын хөтөлбөрийг сургалтдаа нэвтрүүлж эхэлсэн ба тэдгээр хөтөлбөрүүдийн ихэнх нь Англи хэл дээр явагддаг. Одоогийн байдлаар тус сургуульд дэлхийн олон улс орны төлөөлөл  болсон  4300 орчим оюутан суралцаж байна. Дэбрэцэнийн их сургууль Унгарын хамгийн олон мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын, бакалаврын дараах төвшний  болон докторын төвшний хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэн гаргадаг сургууль бөгөөд үүнд дараах чиглэлийн хөтөлбөрүүд багтдаг.

  • Анагаах ухаан, нүүр ам судлал, эм зүй
  • Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
  • Инженерчлэл
  • Бизнес
  • Шинжлэх ухаан
  • Хөдөө аж ахуй
  • Мэдээллийн технологи

Тус сургууль нь гадаадад сургах олон хөтөлбөрийг оюутнуудад санал болгодог ба оюутнууд сургуулийн хамтарч ажилладаг гадаадын компаниудад  дадлагаа хийх боломжтой. Одоогийн байдлаар тус сургууль дэлхийн 300 гаруй их дээд  сургуулиудтай хамтран ажилладаг бөгөөд  Эрасмус хөтөлбөрийн тусламжтайгаар оюутнууд Европын хамтын ажиллагаатай  сургуулиудад бүтэн семестр суралцах боломжтой байдаг.

Унгарын шилдэг 3 их сургуулийн нэг болох Дэбрэцэнийн их сургуулийн шинэчлэл, судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагаанд оруулсан хувь нэмэр өндрөөр үнэлэгддэг. Дэбрэцэнийн их сургуулийн хөтөлбөрийг европын орнуудад хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд тус сургуулийн анагаахын хөтөлбөр нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Улсын боловсролын хэлтэс, Калифорнийн анагаахын зөвлөл, Анагаахын ерөнхий зөвлөл, Израиль, Иран, Норвегийн анагаахын зөвлөл зэрэг байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийг хүртсэн.

Дэбрэцэнийн их сургууль нь оюутнууддаа 100 хувийн тэтгэлгээр суралцах боломж олгодог.

Bachelor subjects

Бакалавр Business Program Engineering Programs a., ​Automotive Production Process Control Specialization b., Building Services Engineering Specializaton c., Operation and Maintenance Specialization​​ Health Programs Humanities Program IT Programs Music Programs Science Programs Бакалаврын дараах төвшин Agriculture Programs Business Programs Engineering Program Health Programs Humanities Programs Science Program IT Program Law Program Music Program

School location