University of Amsterdam

University of Amsterdam Нидерландын Амстердамд байдаг улсын их сургууль юм. Их сургууль нь 1632 онд байгуулагдсан Нидерландын 3-дахь эртний их сургууль болдог. Европын хамгийн том судалгааны их сургууль гэгдэх уг сургууль нь 31186 оюутан, 4794 багш ажилчидтай. Оюутныхаа тоогоор Нидерландын их сургуулиудыг хошуучилдаг.

Их сургуулийн гол кампус Амстердамын төв хэсэгт байрладаг ба их сургууль нь хүмүүнлэгийн ухаан, нийгэм-зан байдлыг шинжлэх ухаан, эдийн засаг, бизнес-шинжлэх ухаан-хууль-анагаах ухаан, нүүр ам судлал гэсэн үндсэн 7 факультеттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

University of Amsterdam-н үе үеийн төгсөгчид дундаас 6 Нобелийн шагналтан, Нидерландын 5 ерөнхий сайд төрөн гарчээ. 2014 оны QS дэлхийн их сургуулиудын жагсаалтад  их сургууль нь сургалтын чанар, нэр хүндээрээ дэлхийд 50-д, Европт 15-д, Нидерландад 1-т тус тус жагсаж 2011 оны тус жагсаалтад хэл шинжлэл, социологи, философи, газар зүй, шинжлэх ухаан, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл-санхүү гэсэн 7 салбарт дэлхийд 50-д бичигдсэн байдаг.

Их сургууль нь “Европын судалгааны их сургуулиудын холбоо”, “Европын их сургуулиудын олон улсын холбоо” “Европын их сургуулиудын холбоо” зэрэг холбоонуудын албан ёсны гишүүн бөгөөд энэхүү гишүүнчлэлээрээ дамжуулан олон улсын байгууллагуудтай ойр хамтран ажилладаг.

Магадлан итгэмжлэл

Голландын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас их сургуулийг магадлан итгэмжилж, судалгааны их сургуулиар өргөмжилсөн байдаг. Голландын оюутнууд үндэсний судалгааны их сургуулиудад элсэхийн тулд 6 жилийн бэлтгэл хөтөлбөрийг дүүргэсэн байх ёстой байдаг бөгөөд оюутнуудын зөвхөн 15 хувь нь л уг хөтөлбөрийг дүүргэсэн байдаг.

Их сургууль нь 7 факультетаараа дамжуулан бакалаврын төвшний 59, магистерийн төвшний 133, докторын 10 хөтөлбөрийг оюутнуудад санал болгодог. Их сургууль нь 2009-2010 оны хичээлийн жилд нийт 10438 оюутан төгсгөснөөс 2565 бэлтгэл курсийн, 3204 бакалаврын төвшний, 3990 магистерийн төвшний, 438 докторын төвшний суралцагчид байсан. Их сургуулийн хичээлийн жил 9-р сарын эхээс 6-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжилдэг, үндсэн 2 семестрт хуваагддаг. Эхний  семестр 1-р сарын сүүлээр дуусаж дараагийн семестрийн хичээл 2-р сарын эхээр эхэлдэг.

Кампус

Их сургуулийн дийлэнх барилга Амстердамын төв хэсэгт оршдог. Зөвхөн шинжлэх ухаан, Анагаах, нүүр ам судлалын факультетууд хотын захад байрладаг.

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

IELTS: 6.5

IELTS: 6.5

Bachelor subjects

Бакалаврын төвшний хөтөлбөр
Programme Programme type Mode of study
Actuarial Science Bachelor's Full-time
Business Administration Bachelor's Full-time
Communication Science Bachelor's Full-time
Econometrics and Operations Research Bachelor's Full-time
Economics and Business Economics Bachelor's Full-time
English Language and Culture Bachelor's Full-time, part-time
European Studies Bachelor's Full-time
Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College) Bachelor's Full-time
Linguistics Bachelor's Full-time
Literary and Cultural Analysis (Literary Studies) Bachelor's Full-time, part-time
Media and Information Bachelor's Full-time
Political Science Bachelor's Full-time
Politics, Psychology, Law and Economics Bachelor's Full-time
Psychology Bachelor's Full-time
Sign Language Linguistics (Linguistics) Bachelor's Full-time, part-time
Sociology Bachelor's Full-time
 

Master subjects

Магистерийн төвшин
Programme Programme type Mode of study
Accountancy and Control Master's Full-time, part-time
Accountancy and Control: Accountancy (track) Master's Full-time, part-time
Accountancy and Control: Control (track) Master's Full-time, part-time
Actuarial Science and Mathematical Finance Master's Full-time
Actuarial Science and Mathematical Finance: General (track) Master's Full-time
Actuarial Science and Mathematical Finance: Quantitative Risk Management (track) Master's Full-time
American Studies (History) Master's Full-time, part-time
Ancient History (Classics and Ancient Civilizations) Master's Full-time, part-time
Ancient Studies (Classics and Ancient Civilizations) Master's Full-time, part-time
Archaeology of Northwestern Europe (Archaeology) Master's Full-time
Archival and Information Studies (Heritage Studies) Master's Full-time, part-time
Archival and Information Studies (Heritage Studies) Dual Master's Full-time, part-time
Argumentation, Rhetoric and Communication Research Master's Full-time
Art Studies (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Artificial Intelligence Master's Full-time
Artistic Research (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Arts of the Netherlands (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Atomic Scale Modeling of Chemical, Physical and Biomolecular Systems (ATOSIM) Joint programme Full-time
Bioinformatics and Systems Biology Master's Full-time
Biological Sciences Master's Full-time
Biological Sciences: Ecology and Evolution (track) Master's Full-time
Biological Sciences: Freshwater & Marine Biology (track) Master's Full-time
Biological Sciences: General Biology (track) Master's Full-time
Biological Sciences: Green Life Sciences (track) Master's Full-time
Biomedical Sciences Master's Full-time
Biomedical Sciences: Medical Biology tracks Master's Full-time
Biomedical Sciences: Neurobiology tracks Master's Full-time
Brain and Cognitive Sciences Research Master's Full-time
Business Administration (MBA) Executive Master's Full-time, part-time
Business Administration (MSc) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Digital Business (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Entrepreneurship & Innovation (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Entrepreneurship and Management in the Creative Industries (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): International Management (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Leadership and Management (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Marketing (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Strategy (track) Master's Full-time
Business Economics Master's Full-time
Business Economics: Competition Law and Economics (track) Master's Full-time
Business Economics: Managerial Economics and Strategy (track) Master's Full-time
Business in Society (joint Research Master's programme) Research Master's Full-time
Chemistry (joint degree UvA/VU) Master's Full-time, part-time
Chemistry: Analytical Sciences (track) Master's Full-time, part-time
Chemistry: Molecular Sciences (track) Master's Full-time, part-time
Chemistry: Science for Energy and Sustainability (track) Master's Full-time
Child Development and Education Research Master's Full-time
Classics (Classics and Ancient Civilizations) Master's Full-time, part-time
Communication Science: Research Master's Research Master's Full-time
Communication Science: Corporate Communication Master's Full-time
Communication Science: Entertainment Communication Master's Full-time
Communication Science: Persuasive Communication Master's Full-time
Communication Science: Political Communication Master's Full-time
Comparative Cultural Analysis (Arts and Culture) Master's Full-time, part-time
Comparative Literature (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Computational Science (joint degree UvA/VU) Master's Full-time
Computer Science (joint degree UvA/VU) Master's Full-time
Conflict Resolution and Governance Master's Full-time
Conservation and Restoration of Cultural Heritage Master's Full-time
Cultural Analysis (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Cultural and Social Anthropology Master's Full-time
Cultural and Social Anthropology: Applied Anthropology (track) Master's Full-time
Curating Art and Cultures (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Discourse and Communication Studies Dual Master's Full-time
Earth Sciences Master's Full-time
Earth Sciences: Environmental Management (track) Master's Full-time
Earth Sciences: Future Planet Ecosystem Science (track) Master's Full-time
Earth Sciences: Geo-ecological Dynamics (track) Master's Full-time
East European Studies (European Studies) Master's Full-time
Econometrics Master's Full-time
Econometrics: Big Data Business Analytics (track) Master's Full-time
Econometrics: Econometrics (track) Master's Full-time
Econometrics: Financial Econometrics (track) Master's Full-time
Econometrics: Free Track Master's Full-time
Econometrics: Mathematical Economics (track) Master's Full-time
Economic Geography (Human Geography) Master's Full-time
Economics Master's Full-time
Economics: Behavioural Economics and Game Theory (track) Master's Full-time
Economics: Development Economics (track) Master's Full-time
Economics: International Economics and Globalisation (track) Master's Full-time
Economics: Markets and Regulation (track) Master's Full-time
Economics: Monetary Policy & Banking (track) Master's Full-time
Economics: Public Policy (track) Master's Full-time
English (track) Master's Full-time
English Literature and Culture (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Entrepreneurship (joint degree VU and UvA) Master's Full-time
Environmental Geography (Human Geography) Master's Full-time
European Competition Law and Regulation (International and European Law) Master's Full-time, part-time
European Policy (European Studies) Master's Full-time
European Politics and External Relations (Political Science) Master's Full-time
European Private Law (LLM) Master's Full-time, part-time
European Union Law (International and European Law) Master's Full-time, part-time
Executive MSc in International Finance (MIF) Executive Master's Full-time, part-time
Executive MSc in International Finance (MIF): Finance and Technology (track) Executive Master's Full-time, part-time
Executive Programme in Management Studies Executive Master's Part-time
Film Studies (Media Studies) Master's Full-time
Finance Master's Full-time
Finance: Asset Management (track) Master's Full-time
Finance: Banking and Regulation (track) Master's Full-time
Finance: Corporate Finance (track) Master's Full-time
Finance: Quantitative Finance (track) Master's Full-time
Finance: Real Estate Finance (track) Master's Full-time
Forensic Science Master's Full-time
French (track) Master's Full-time
General Linguistics (Linguistics) Master's Full-time, part-time
German (track) Master's Full-time
Governing Europe (European Studies) Master's Full-time
Hebrew and Jewish Studies (Middle Eastern Studies) Master's Full-time
Heritage and Memory Studies (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Heritage, Memory and Archaeology (Research) Research Master's Full-time
Holocaust and Genocide Studies (History) Master's Full-time, part-time
Human Geography Master's Full-time
Identity and Integration (European Studies) Master's Full-time
Information Law (LLM) Research Master's Full-time
Information Studies Master's Full-time, part-time
Information Studies: Business Information Systems (track) Master's Full-time, part-time
Information Studies: Data Science (track) Master's Full-time, part-time
Information Studies: Human Centred Multimedia (track) Master's Full-time, part-time
Information Studies: Information Systems (track) Master's Full-time, part-time
International Criminal Law (LLM) Master's Full-time
International Development Studies Research Master's Full-time
International Development Studies Master's Full-time
International Dramaturgy (Arts and Culture) Dual Master's Full-time
International Relations (Political Science) Master's Full-time
International Tax Law (LLM) Advanced Master's Full-time
International Trade and Investment Law (International and European Law) Master's Full-time, part-time
Islam in the Modern World (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Italian (track) Master's Full-time
Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus Master's - joint degree) Joint programme Full-time
Landscape and Heritage (Archaeology) Master's Full-time
Language and Education (Linguistics) Master's Full-time, part-time
Language and Society (Linguistics) Master's Full-time, part-time
Law & Finance (accreditation pending) Master's Full-time
Law, Markets and Behaviour (LLM track) Joint programme Full-time
Linguistics (research) Research Master's Full-time
Literary Studies (research) Research Master's Full-time
Literature and Education (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Literature, Culture and Society (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Logic Master's Full-time
Mathematical Physics Master's Full-time
Mathematics Master's Full-time
MBA Big Data & Business Analytics Executive Master's Part-time
MBA in Healthcare Management Executive Master's Part-time
Media Studies (Research) Research Master's Full-time
Medical Anthropology and Sociology Master's Full-time
Medical Informatics Master's Full-time
Mediterranean Archaeology (Archaeology) Master's Full-time
Museum Studies (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Music Studies (Arts and Culture) Master's Full-time, part-time
New Media and Digital Culture (Media Studies) Master's Full-time
Pedagogical Sciences: Youth at Risk Master's Full-time
Philosophy Master's Full-time
Philosophy (research) Research Master's Full-time
Physics and Astronomy (joint degree UvA/VU) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Advanced Matter and Energy Physics (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Astronomy and Astrophysics (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Gravitation, Astro-, and Particle Physics (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Physics of Life and Health (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Science for Energy and Sustainability (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Theoretical Physics (track) Master's Full-time
Political Economy (Political Science) Master's Full-time
Political Geography (Human Geography) Master's Full-time
Political Science Master's Full-time
Political Theory (Political Science) Master's Full-time
Preservation and Presentation of the Moving Image (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Psychology Research Master's Full-time
Psychology: Behavioural Data Science (track) Master's Full-time
Psychology: Brain & Cognition in Society (track) Master's Full-time
Psychology: Coaching & Vitality in Organisations (track) Master's Full-time
Psychology: Consultancy & Organisational Development (track) Master's Full-time
Psychology: Cultural Psychology (track) Master's Full-time
Psychology: Development and Health Psychology (track) Master's Full-time
Psychology: Human Resource & Career Management (track) Master's Full-time
Psychology: Social Influence (track) Master's Full-time
Public International Law (International and European Law) Master's Full-time, part-time
Public International Law (LLM) Research Master's Full-time
Public Policy and Governance (Political Science) Master's Full-time
Religious Diversity in Europe (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Religious Studies (research) Research Master's Full-time
Religious Studies (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Scandinavian (track) Master's Full-time
Security and Network Engineering Master's Full-time, part-time
Slavonic (track) Master's Full-time
Social Sciences Research Master's Full-time
Sociology Master's Full-time
Sociology: Comparative Organisation and Labour Studies (track) Master's Full-time
Sociology: Cultural Sociology (track) Master's Full-time
Sociology: Gender, Sexuality and Society (track) Master's Full-time
Sociology: Migration and Ethnic Studies (track) Master's Full-time
Sociology: Social Problems and Social Policy (track) Master's Full-time
Sociology: Urban Sociology (track) Master's Full-time
Software Engineering Master's Full-time, part-time
Spanish (track) Master's Full-time
Stochastics and Financial Mathematics Master's Full-time
Television and Cross-Media Culture (Media Studies) Master's Full-time
Theatre Studies (Arts and Culture) Master's Full-time, part-time
Tinbergen Institute MPhil in Economics (Research Master) Research Master's Full-time
Urban and Regional Planning Master's Full-time
Urban Geography (Human Geography) Master's Full-time
Urban Studies Research Master's Full-time
Western Esotericism (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Programme Programme type Mode of study
Accountancy and Control Master's Full-time, part-time
Accountancy and Control: Accountancy (track) Master's Full-time, part-time
Accountancy and Control: Control (track) Master's Full-time, part-time
Actuarial Science and Mathematical Finance Master's Full-time
Actuarial Science and Mathematical Finance: General (track) Master's Full-time
Actuarial Science and Mathematical Finance: Quantitative Risk Management (track) Master's Full-time
American Studies (History) Master's Full-time, part-time
Ancient History (Classics and Ancient Civilizations) Master's Full-time, part-time
Ancient Studies (Classics and Ancient Civilizations) Master's Full-time, part-time
Archaeology of Northwestern Europe (Archaeology) Master's Full-time
Archival and Information Studies (Heritage Studies) Master's Full-time, part-time
Archival and Information Studies (Heritage Studies) Dual Master's Full-time, part-time
Argumentation, Rhetoric and Communication Research Master's Full-time
Art Studies (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Artificial Intelligence Master's Full-time
Artistic Research (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Arts of the Netherlands (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Atomic Scale Modeling of Chemical, Physical and Biomolecular Systems (ATOSIM) Joint programme Full-time
Bioinformatics and Systems Biology Master's Full-time
Biological Sciences Master's Full-time
Biological Sciences: Ecology and Evolution (track) Master's Full-time
Biological Sciences: Freshwater & Marine Biology (track) Master's Full-time
Biological Sciences: General Biology (track) Master's Full-time
Biological Sciences: Green Life Sciences (track) Master's Full-time
Biomedical Sciences Master's Full-time
Biomedical Sciences: Medical Biology tracks Master's Full-time
Biomedical Sciences: Neurobiology tracks Master's Full-time
Brain and Cognitive Sciences Research Master's Full-time
Business Administration (MBA) Executive Master's Full-time, part-time
Business Administration (MSc) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Digital Business (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Entrepreneurship & Innovation (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Entrepreneurship and Management in the Creative Industries (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): International Management (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Leadership and Management (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Marketing (track) Master's Full-time
Business Administration (MSc): Strategy (track) Master's Full-time
Business Economics Master's Full-time
Business Economics: Competition Law and Economics (track) Master's Full-time
Business Economics: Managerial Economics and Strategy (track) Master's Full-time
Business in Society (joint Research Master's programme) Research Master's Full-time
Chemistry (joint degree UvA/VU) Master's Full-time, part-time
Chemistry: Analytical Sciences (track) Master's Full-time, part-time
Chemistry: Molecular Sciences (track) Master's Full-time, part-time
Chemistry: Science for Energy and Sustainability (track) Master's Full-time
Child Development and Education Research Master's Full-time
Classics (Classics and Ancient Civilizations) Master's Full-time, part-time
Communication Science: Research Master's Research Master's Full-time
Communication Science: Corporate Communication Master's Full-time
Communication Science: Entertainment Communication Master's Full-time
Communication Science: Persuasive Communication Master's Full-time
Communication Science: Political Communication Master's Full-time
Comparative Cultural Analysis (Arts and Culture) Master's Full-time, part-time
Comparative Literature (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Computational Science (joint degree UvA/VU) Master's Full-time
Computer Science (joint degree UvA/VU) Master's Full-time
Conflict Resolution and Governance Master's Full-time
Conservation and Restoration of Cultural Heritage Master's Full-time
Cultural Analysis (Arts and Culture) Research Master's Full-time
Cultural and Social Anthropology Master's Full-time
Cultural and Social Anthropology: Applied Anthropology (track) Master's Full-time
Curating Art and Cultures (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Discourse and Communication Studies Dual Master's Full-time
Earth Sciences Master's Full-time
Earth Sciences: Environmental Management (track) Master's Full-time
Earth Sciences: Future Planet Ecosystem Science (track) Master's Full-time
Earth Sciences: Geo-ecological Dynamics (track) Master's Full-time
East European Studies (European Studies) Master's Full-time
Econometrics Master's Full-time
Econometrics: Big Data Business Analytics (track) Master's Full-time
Econometrics: Econometrics (track) Master's Full-time
Econometrics: Financial Econometrics (track) Master's Full-time
Econometrics: Free Track Master's Full-time
Econometrics: Mathematical Economics (track) Master's Full-time
Economic Geography (Human Geography) Master's Full-time
Economics Master's Full-time
Economics: Behavioural Economics and Game Theory (track) Master's Full-time
Economics: Development Economics (track) Master's Full-time
Economics: International Economics and Globalisation (track) Master's Full-time
Economics: Markets and Regulation (track) Master's Full-time
Economics: Monetary Policy & Banking (track) Master's Full-time
Economics: Public Policy (track) Master's Full-time
English (track) Master's Full-time
English Literature and Culture (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Entrepreneurship (joint degree VU and UvA) Master's Full-time
Environmental Geography (Human Geography) Master's Full-time
European Competition Law and Regulation (International and European Law) Master's Full-time, part-time
European Policy (European Studies) Master's Full-time
European Politics and External Relations (Political Science) Master's Full-time
European Private Law (LLM) Master's Full-time, part-time
European Union Law (International and European Law) Master's Full-time, part-time
Executive MSc in International Finance (MIF) Executive Master's Full-time, part-time
Executive MSc in International Finance (MIF): Finance and Technology (track) Executive Master's Full-time, part-time
Executive Programme in Management Studies Executive Master's Part-time
Film Studies (Media Studies) Master's Full-time
Finance Master's Full-time
Finance: Asset Management (track) Master's Full-time
Finance: Banking and Regulation (track) Master's Full-time
Finance: Corporate Finance (track) Master's Full-time
Finance: Quantitative Finance (track) Master's Full-time
Finance: Real Estate Finance (track) Master's Full-time
Forensic Science Master's Full-time
French (track) Master's Full-time
General Linguistics (Linguistics) Master's Full-time, part-time
German (track) Master's Full-time
Governing Europe (European Studies) Master's Full-time
Hebrew and Jewish Studies (Middle Eastern Studies) Master's Full-time
Heritage and Memory Studies (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Heritage, Memory and Archaeology (Research) Research Master's Full-time
Holocaust and Genocide Studies (History) Master's Full-time, part-time
Human Geography Master's Full-time
Identity and Integration (European Studies) Master's Full-time
Information Law (LLM) Research Master's Full-time
Information Studies Master's Full-time, part-time
Information Studies: Business Information Systems (track) Master's Full-time, part-time
Information Studies: Data Science (track) Master's Full-time, part-time
Information Studies: Human Centred Multimedia (track) Master's Full-time, part-time
Information Studies: Information Systems (track) Master's Full-time, part-time
International Criminal Law (LLM) Master's Full-time
International Development Studies Research Master's Full-time
International Development Studies Master's Full-time
International Dramaturgy (Arts and Culture) Dual Master's Full-time
International Relations (Political Science) Master's Full-time
International Tax Law (LLM) Advanced Master's Full-time
International Trade and Investment Law (International and European Law) Master's Full-time, part-time
Islam in the Modern World (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Italian (track) Master's Full-time
Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus Master's - joint degree) Joint programme Full-time
Landscape and Heritage (Archaeology) Master's Full-time
Language and Education (Linguistics) Master's Full-time, part-time
Language and Society (Linguistics) Master's Full-time, part-time
Law & Finance (accreditation pending) Master's Full-time
Law, Markets and Behaviour (LLM track) Joint programme Full-time
Linguistics (research) Research Master's Full-time
Literary Studies (research) Research Master's Full-time
Literature and Education (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Literature, Culture and Society (Literary Studies) Master's Full-time, part-time
Logic Master's Full-time
Mathematical Physics Master's Full-time
Mathematics Master's Full-time
MBA Big Data & Business Analytics Executive Master's Part-time
MBA in Healthcare Management Executive Master's Part-time
Media Studies (Research) Research Master's Full-time
Medical Anthropology and Sociology Master's Full-time
Medical Informatics Master's Full-time
Mediterranean Archaeology (Archaeology) Master's Full-time
Museum Studies (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Music Studies (Arts and Culture) Master's Full-time, part-time
New Media and Digital Culture (Media Studies) Master's Full-time
Pedagogical Sciences: Youth at Risk Master's Full-time
Philosophy Master's Full-time
Philosophy (research) Research Master's Full-time
Physics and Astronomy (joint degree UvA/VU) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Advanced Matter and Energy Physics (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Astronomy and Astrophysics (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Gravitation, Astro-, and Particle Physics (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Physics of Life and Health (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Science for Energy and Sustainability (track) Master's Full-time
Physics and Astronomy: Theoretical Physics (track) Master's Full-time
Political Economy (Political Science) Master's Full-time
Political Geography (Human Geography) Master's Full-time
Political Science Master's Full-time
Political Theory (Political Science) Master's Full-time
Preservation and Presentation of the Moving Image (Heritage Studies) Dual Master's Full-time
Psychology Research Master's Full-time
Psychology: Behavioural Data Science (track) Master's Full-time
Psychology: Brain & Cognition in Society (track) Master's Full-time
Psychology: Coaching & Vitality in Organisations (track) Master's Full-time
Psychology: Consultancy & Organisational Development (track) Master's Full-time
Psychology: Cultural Psychology (track) Master's Full-time
Psychology: Development and Health Psychology (track) Master's Full-time
Psychology: Human Resource & Career Management (track) Master's Full-time
Psychology: Social Influence (track) Master's Full-time
Public International Law (International and European Law) Master's Full-time, part-time
Public International Law (LLM) Research Master's Full-time
Public Policy and Governance (Political Science) Master's Full-time
Religious Diversity in Europe (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Religious Studies (research) Research Master's Full-time
Religious Studies (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time
Scandinavian (track) Master's Full-time
Security and Network Engineering Master's Full-time, part-time
Slavonic (track) Master's Full-time
Social Sciences Research Master's Full-time
Sociology Master's Full-time
Sociology: Comparative Organisation and Labour Studies (track) Master's Full-time
Sociology: Cultural Sociology (track) Master's Full-time
Sociology: Gender, Sexuality and Society (track) Master's Full-time
Sociology: Migration and Ethnic Studies (track) Master's Full-time
Sociology: Social Problems and Social Policy (track) Master's Full-time
Sociology: Urban Sociology (track) Master's Full-time
Software Engineering Master's Full-time, part-time
Spanish (track) Master's Full-time
Stochastics and Financial Mathematics Master's Full-time
Television and Cross-Media Culture (Media Studies) Master's Full-time
Theatre Studies (Arts and Culture) Master's Full-time, part-time
Tinbergen Institute MPhil in Economics (Research Master) Research Master's Full-time
Urban and Regional Planning Master's Full-time
Urban Geography (Human Geography) Master's Full-time
Urban Studies Research Master's Full-time
Western Esotericism (Theology and Religious Studies) Master's Full-time, part-time

School location