University of Adelaide

University of Adelaide нь Өмнөд Австралийн Аделиадад байдаг улсын судалгааны их сургууль юм. 1879 онд байгуулагдсан тус сургууль нь Австралидах хамгийн эртний гурван сургуулийн нэг. The University of Adelaide нь хамтын нөхөрлөлийн сургуулиудын холбоо болоод Group of Eight-н гишүүн сургууль бөгөөд инженерчилэл, компьютер, математикийн шинжлэх ухаанны факультэт, эрүүл мэнд, анагаахын шинжлэх ухааны фадультэт, урлагийн факультэт, шинжлэх ухааны факультэт, мэргэжлийн факультэт гэсэн үндсэн 5 факультэттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.  Мөн тус сургууль нь Австралийн шилдэг их сургуулиудын тоонд зүй ёсоор багтдагийн зэрэгцээ Өмнөд Австралийн нийгмийн амьдралд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байдаг. Өмнөд Австралийн шилдэг бизнес эрхлэгчид, хуульчид, анагаахын салбарын мэргэжилтнүүд, улс төрчдийн ихэнх нь уг сургуулийн төгсөгчид байдаг.

Кампус

University of Adelaide нь Өмнөд Австралйин North Terrace, Waite, Roseworthy, Thebarton хотуудад нийт 4 кампустай.

North Terrace кампус
Их сургулийн төв кампус нь North Terrace-д  Өмнөд Австралйин урлагийн  галерей, Өмнөд Авсралйин номын сан, Өмнөд Австралийн музейтэй ойролцоо байрладаг. Сургуулийн сурагчид болоод багш ажилчдын ихэнх нь North Terrace-д суралцаж ажиллагдгийн сацуу салбар сургуулиудын дийлэнх хэсэг нь мөн энд байрладаг.

“City East” кампус
“City East кампус нь Royal Adelaide Hospital-н ард Frome Road-н дагуу байрладаг бөгөөд энд Adelaide их сургуулийн Анагаах ухаан, Нүүр ам судлалын сургууль

Waite кампус
Waite кампус нь Adelaide-с ойролцоогоор 7 км-н зайд оршдог ба энд олон улсын хамтын эзэмшлийн Waite судалгааны институт байдаг. Тус кампуст Southern Hemisphere-н ургамал, аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааг явуулдаг.

Roseworthy кампус
Roseworthy кампус нь хотоос хойд зүгт  ойролцоогоор 50км-н  зайд оршдог.  Энд амьтан судлал, мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны чиглэлээр сургалт судагаа явуулдаг Өмнөд Австралйин мал эмнэлгийн сургууль байрладаг.

Thebarton кампус
Thebarton нь технологи судалгааны хүрээлэн бөгөөд энд Adelaide Wind Tunnel-г оролцуулсан олон тооны хавсрага судлагаа явагддаг.

Сингапурдах Ngee Ann-Adelaide боловсролын төв
University of Adelaide нь Ngee Ann Kongsi–той тогтоосон хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд 1998 онд Сингапурт Ngee Ann-Adelaide боловсролын төвийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд энд Бакалаврын болон бакалаврын дараах түвшний хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.

Номын сан

 • The Barr Smith уншлагын номын сан : Уг номын сан нь 200 оюутны багтаамжтай 15000 орчим боть номтой.
 • The elder хөгжмийн номын сан: Уг номын сан нь 2002 оны 6-р сарын 1-с үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд энд хөгжмийн холбогдолтой ном сэртгүүл, CD, DVD,  тоглолт болон сургалтын нэгтгэсэн аялгуу хадгалагдаж байдаг.
 • Хуулийн номын сан: Уг номын санд олон тооны Австралйин болон олон улсын хуулийн баримт материалууд байдаг ба энд хадгалагдаж буй баримт материалуудын ихэнх нь Канад, АНУ, Их Британи улс, Шинэ Зиланд, Австларийн мужуудын хамтын нөхөрлөлийн холбооны хууль эрхийн акт, тайлан мэдээ байдаг.
 • Roseworthy Кампусын номын сан: уг номын сан нь Roseworthy кампуст байрладаг, Амьтан, мал эмнэлгйин шинжлэх ухааны сургуулийн сургалт, судалгааны баримт, материал, ном товхимол уг номын санд байдаг.
 • The Waite номын сан: Уг номын сан нь Waite кампуст байрладаг, аж ахуйн сургууль, хоол, дарсны холбогдолтой сургалт, судалгааны баримт, материал, ном зохиол энд  байдаг. Энэхүү номын санд хадгалагдаж буй эмхтгэлүүдийн дийлэнх хэсгийг аж ахуй, ургамал биотехнологи, үржүүлэг ургамал судлал, хөрсний шинжлэх ухаан, мал эмнэлгийн холбогдолтой баримт сэлт бүрдүүлдэг.

Bachelor subjects

 1. Bachelor of Agricultural Sciences
 2. Bachelor of Applied Biology
 3. Bachelor of Architectural Design
 4. Bachelor of Arts
 5. Bachelor of Arts (Advanced)
 6. Bachelor of Commerce
 7. Bachelor of Commerce
 8. Bachelor of Computer Science
 9. Bachelor of Computer Science
 10. Bachelor of Computer Science (Advanced)
 11. Bachelor of Criminology
 12. Bachelor of Dental Surgery
 13. Bachelor of Economics
 14. Bachelor of Economics
 15. Bachelor of Economics (Advanced)
 16. Bachelor of Engineering (Honours) - Flexible Entry
 17. Bachelor of Environmental Policy and Management
 18. Bachelor of Finance
 19. Bachelor of Finance (International)
 20. Bachelor of Food and Nutrition Science
 21. Bachelor of Health and Medical Sciences
 22. Bachelor of Health and Medical Sciences (Advanced)
 23. Bachelor of Innovation and Entrepreneurship
 24. Bachelor of Innovation and Entrepreneurship
 25. Bachelor of International Development
 26. Bachelor of International Studies
 27. Bachelor of Languages
 28. Bachelor of Laws
 29. Bachelor of Liberal Arts and Sciences
 30. Bachelor of Mathematical Sciences
 31. Bachelor of Mathematical Sciences (Advanced)
 32. Bachelor of Mathematical and Computer Sciences
 33. Bachelor of Media
 34. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
 35. Bachelor of Music
 36. Bachelor of Music (Classical Voice)
 37. Bachelor of Music (Music Composition)
 38. Bachelor of Music (Music Education and Pedagogy)
 39. Bachelor of Music (Music Performance - Classical)
 40. Bachelor of Music (Music Performance - Jazz)
 41. Bachelor of Music (Musicology)
 42. Bachelor of Music (Popular Music and Creative Technologies)
 43. Bachelor of Music (Sonic Arts)
 44. Bachelor of Nursing
 45. Bachelor of Nursing (Post Registration)
 46. Bachelor of Oral Health
 47. Bachelor of Psychological Science
 48. Bachelor of Science
 49. Bachelor of Science (Advanced)
 50. Bachelor of Science (Animal Science)
 51. Bachelor of Science (Biomedical Science)
 52. Bachelor of Science (Biotechnology)
 53. Bachelor of Science (EcoChemistry)
 54. Bachelor of Science (Ecotourism)
 55. Bachelor of Science (Energy Geoscience)
 56. Bachelor of Science (Laser Physics and Technology)
 57. Bachelor of Science (Marine Biology)
 58. Bachelor of Science (Mineral Geoscience)
 59. Bachelor of Science (Petroleum Geoscience)
 60. Bachelor of Science (Space Sc & Astrophysics)
 61. Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)
 62. Bachelor of Science (Wildlife Conservation Biology)
 63. Bachelor of Social Sciences
 64. Bachelor of Viticulture and Oenology
 65. Honours Degree of Bachelor of Science in High Performance Computational Physics

Master subjects

 1. Master of Clinical Science
 2. Master of Philosophy
 3. Master of Philosophy (Clinical Science)
 4. Master of Philosophy (Dentistry)
 5. Master of Philosophy (Medical Science)
 6. Master of Philosophy (Ophthalmology)
 7. Master of Philosophy (Public Health)
 8. Master of Philosophy (Surgery)
 9. Master of Accounting
 10. Master of Accounting and Finance
 11. Master of Accounting and Finance
 12. Master of Accounting and Marketing
 13. Master of Advanced Economics
 14. Master of Agribusiness
 15. Master of Applied Economics
 16. Master of Applied Finance
 17. Master of Applied Finance
 18. Master of Applied Innovation and Entrepreneurship
 19. Master of Applied Innovation and Entrepreneurship
 20. Master of Applied Innovation and Entrepreneurship (Advanced)
 21. Master of Applied Project Management
 22. Master of Applied Project Management
 23. Master of Applied Project Management
 24. Master of Applied Project Management (Project Systems)
 25. Master of Applied Project Management (Project Systems)
 26. Master of Applied Project Management (Project Systems)
 27. Master of Architecture by coursework
 28. Master of Arts
 29. Master of Arts (Curatorial & Museum Studies)
 30. Master of Arts (Studies in Art History)
 31. Master of Arts (Translation and Transcultural Communication)
 32. Master of Bioinformatics
 33. Master of Biostatistics
 34. Master of Biotechnology (Biomedical)
 35. Master of Biotechnology (Plant Biotechnology)
 36. Master of Business Administration
 37. Master of Business Administration
 38. Master of Business Law
 39. Master of Business Research
 40. Master of Clinical Nursing
 41. Master of Commerce by coursework
 42. Master of Comparative Laws (Adelaide/Mannheim)
 43. Master of Computer Science
 44. Master of Computing and Innovation
 45. Master of Counselling and Psychotherapy
 46. Master of Data Science
 47. Master of Education
 48. Master of Education
 49. Master of Education (Teaching)
 50. Master of Engineering (Aerospace)
 51. Master of Engineering (Chemical)
 52. Master of Engineering (Civil & Structural)
 53. Master of Engineering (Civil and Environmental)
 54. Master of Engineering (Electrical)
 55. Master of Engineering (Electronic)
 56. Master of Engineering (Mechanical)
 57. Master of Engineering (Mechatronic)
 58. Master of Engineering (Mining)
 59. Master of Environmental Policy and Management
 60. Master of Finance
 61. Master of Finance and Business Economics
 62. Master of Geostatistics
 63. Master of Global Food and Agricultural Business
 64. Master of Health Economics and Policy
 65. Master of Innovation and Entrepreneurship
 66. Master of Innovation and Entrepreneurship
 67. Master of International Business
 68. Master of International Trade and Development
 69. Master of Landscape Architecture
 70. Master of Laws
 71. Master of Marine Engineering
 72. Master of Marketing
 73. Master of Mathematical Sciences
 74. Master of Minimally Invasive Surgery
 75. Master of Minimally Invasive Surgery
 76. Master of Music (Performance Studies)
 77. Master of Music (Performance and Pedagogy)
 78. Master of Nurse Practitioner
 79. Master of Nursing Science
 80. Master of Nursing Science (Acute Care Nursing)
 81. Master of Nursing Science (Anaesthetics and Recovery Nursing)
 82. Master of Nursing Science (Burns Nursing)
 83. Master of Nursing Science (Cardiac Nursing)
 84. Master of Nursing Science (Community Health & Primary Care)
 85. Master of Nursing Science (Emergency Nursing)
 86. Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)
 87. Master of Nursing Science (Infection Control Nursing)
 88. Master of Nursing Science (Intensive Care Nursing)
 89. Master of Nursing Science (Mental Health Nursing)
 90. Master of Nursing Science (Oncology Nursing)
 91. Master of Nursing Science (Orthopaedic Nursing)
 92. Master of Nursing Science (Perioperative Nursing)
 93. Master of Nursing Science (Renal Nursing)
 94. Master of Petroleum Engineering
 95. Master of Physician Assistant Studies
 96. Master of Planning
 97. Master of Planning (Urban Design)
 98. Master of Professional Accounting
 99. Master of Professional Accounting
 100. Master of Property
 101. Master of Psychology (Clinical)
 102. Master of Psychology (Health)
 103. Master of Psychology (Organisational and Human Factors)
 104. Master of Public Health
 105. Master of Research Studies (Economics)
 106. Master of Science (Petroleum Geoscience)
 107. Master of Science in Addiction Studies
 108. Master of Sciences (Defence Signal Information Processing)
 109. Master of Sciences (Defence)
 110. Master of Software Engineering
 111. Master of Surgical Science
 112. Master of Teaching
 113. Master of Viticulture and Oenology
 114. Master of Wine Business
 115. Graduate Diploma in Addiction and Mental Health
 116. Graduate Diploma in Agribusiness
 117. Graduate Diploma in Applied Economics
 118. Graduate Diploma in Applied Finance
 119. Graduate Diploma in Applied Finance
 120. Graduate Diploma in Applied Project Management
 121. Graduate Diploma in Applied Project Management
 122. Graduate Diploma in Applied Project Management
 123. Graduate Diploma in Art History
 124. Graduate Diploma in Bioinformatics
 125. Graduate Diploma in Biostatistics
 126. Graduate Diploma in Biotechnology (Biomedical)
 127. Graduate Diploma in Biotechnology (Plant Biotechnology)
 128. Graduate Diploma in Business Administration
 129. Graduate Diploma in Business Administration
 130. Graduate Diploma in Business Law
 131. Graduate Diploma in Commerce
 132. Graduate Diploma in Computer Science
 133. Graduate Diploma in Computer Science
 134. Graduate Diploma in Counselling and Psychotherapy
 135. Graduate Diploma in Education
 136. Graduate Diploma in Education Studies
 137. Graduate Diploma in Education Studies
 138. Graduate Diploma in Engineering (Aerospace)
 139. Graduate Diploma in Engineering (Chemical)
 140. Graduate Diploma in Engineering (Civil & Environmental)
 141. Graduate Diploma in Engineering (Civil & Structural)
 142. Graduate Diploma in Engineering (Electrical)
 143. Graduate Diploma in Engineering (Electronic)
 144. Graduate Diploma in Engineering (Mechanical)
 145. Graduate Diploma in Engineering (Mechatronic)
 146. Graduate Diploma in Engineering (Mining)
 147. Graduate Diploma in Environmental Policy and Management
 148. Graduate Diploma in Global Food and Agricultural Business
 149. Graduate Diploma in Health Economics
 150. Graduate Diploma in Innovation and Entrepreneurship
 151. Graduate Diploma in Innovation and Entrepreneurship
 152. Graduate Diploma in International Addiction Studies
 153. Graduate Diploma in International Business
 154. Graduate Diploma in International Economics
 155. Graduate Diploma in International Trade and Development
 156. Graduate Diploma in Legal Practice
 157. Graduate Diploma in Marine Engineering
 158. Graduate Diploma in Music (Performance and Pedagogy)
 159. Graduate Diploma in Music Performance
 160. Graduate Diploma in Nursing Science
 161. Graduate Diploma in Nursing Science (Acute Care Nursing)
 162. Graduate Diploma in Nursing Science (Anaesthetic and Recovery Nursing)
 163. Graduate Diploma in Nursing Science (Burns Nursing)
 164. Graduate Diploma in Nursing Science (Cardiac Nursing)
 165. Graduate Diploma in Nursing Science (Community Health and Primary Care)
 166. Graduate Diploma in Nursing Science (Emergency Nursing)
 167. Graduate Diploma in Nursing Science (Evidence-Based Practice)
 168. Graduate Diploma in Nursing Science (Gerontological Nursing)
 169. Graduate Diploma in Nursing Science (Infection Control Nursing)
 170. Graduate Diploma in Nursing Science (Intensive Care Nursing)
 171. Graduate Diploma in Nursing Science (Mental Health Nursing)
 172. Graduate Diploma in Nursing Science (Oncology Nursing)
 173. Graduate Diploma in Nursing Science (Orthopaedic Nursing)
 174. Graduate Diploma in Nursing Science (Perioperative Nursing)
 175. Graduate Diploma in Oenology
 176. Graduate Diploma in Professional Accounting
 177. Graduate Diploma in Professional Accounting
 178. Graduate Diploma in Public Health
 179. Graduate Diploma in Sciences (Defence Signal Information Processing)
 180. Graduate Diploma in Sciences (Defence)
 181. Graduate Diploma in Translation and Transcultural Communication
 182. Graduate Diploma in Viticulture
 183. Graduate Diploma in Viticulture and Oenology

70.  Graduate Diploma-Professional

 1. Graduate Diploma in Forensic Odontology
 2. Graduate Diploma in Wine Business

73.  Graduate Certificate

 1. Graduate Certificate in Alcohol and Drug Studies
 2. Graduate Certificate in Applied Economics
 3. Graduate Certificate in Applied Project Management
 4. Graduate Certificate in Applied Project Management
 5. Graduate Certificate in Applied Project Management
 6. Graduate Certificate in Art History
 7. Graduate Certificate in Bioinformatics
 8. Graduate Certificate in Biostatistics
 9. Graduate Certificate in Biotechnology (Biomedical)
 10. Graduate Certificate in Biotechnology (Plant Biotechnology)
 11. Graduate Certificate in Business Administration
 12. Graduate Certificate in Business Administration
 13. Graduate Certificate in Business Law
 14. Graduate Certificate in Climate Change Adaptation
 15. Graduate Certificate in Commerce
 16. Graduate Certificate in Computer Science
 17. Graduate Certificate in Computer Science
 18. Graduate Certificate in Counselling and Psychotherapy
 19. Graduate Certificate in Education
 20. Graduate Certificate in Education
 21. Graduate Certificate in Environmental Policy and Management
 22. Graduate Certificate in Family Enterprise
 23. Graduate Certificate in Food Writing
 24. Graduate Certificate in Global Food and Agricultural Business
 25. Graduate Certificate in Health Economics
 26. Graduate Certificate in Innovation and Entrepreneurship
 27. Graduate Certificate in Innovation and Entrepreneurship
 28. Graduate Certificate in Insolvency Law
 29. Graduate Certificate in International Addiction Studies
 30. Graduate Certificate in International Business
 31. Graduate Certificate in International Economics
 32. Graduate Certificate in International Trade and Development
 33. Graduate Certificate in Marine Engineering
 34. Graduate Certificate in Music Teaching
 35. Graduate Certificate in Nursing Science (Apheresis Nursing)
 36. Graduate Certificate in Nursing Science (Evidence-Based Practice)
 37. Graduate Certificate in Nursing Science (Hyperbaric Nursing)
 38. Graduate Certificate in Nursing Science (Infection Control Nursing)
 39. Graduate Certificate in Nursing Science (Retrieval Nursing)
 40. Graduate Certificate in Oral Health Science
 41. Graduate Certificate in Petroleum Geology and Geophysics
 42. Graduate Certificate in Physics
 43. Graduate Certificate in Public Health
 44. Graduate Certificate in Radiation Management
 45. Graduate Certificate in Sciences (Defence Signal Information Processing)
 46. Graduate Certificate in Sciences (Defence)
 47. Graduate Certificate in Self Managed Superannuation Funds
 48. Graduate Certificate in Social Entrepreneurship and Innovation
 49. Graduate Certificate in Wine Business

School location