UMass Dartmouth

Массачусеттс Дартмаутийн Их Сургуулийн тухай
Массачусеттс Дартмаутийн Их Сургууль нь 1895 оноос оуютан сургаж эхэлсэн бөгөөд Массачусеттсийн Их Сургуулийн Системийн нэг хэсэг юм. UMass Dartmouth-д сурж байгаа 9000 оюутнууд нь 88 мэргэжлийн хөтөлбөрөөс сонгон суралцахаас гадна 100 гаруй оюутны клуб холбоонд гишүүнээр элсэх боломжтой.
Мөн UMass Dartmouth-с оюутнуудад санал болгодог олон таатай боломжуудын нэг бол UMass Dartmouth их сургуулийн Навитас хөтбөр юм. Оюутнууд уг хөтөлбөрөөр дамжуулан Америкийн нэгдсэн улсын шилдэг их сургуулиудад суралцах бүрэн боломжтой.
Navitas at UMass Dartmouth хөтөлбөр нь маш уян хатан, 3 семистерээр хичээлэлдэг бөгөөд хичээл 8, 1, 5-р саруудад элсэлтэй авдаг. АНУ-ын хамгийн нэр хүндтэй сургуулиудын нэг, дэмжлэг сайтай хөтөлбөр болон орчиныг сонирхсон гадаад оюутнуудад the Navitas at UMass Dartmouth Pathway хөтөлбөр хамгийн сайн сонголт.
Navitas at UMass Dartmouth-д сурах шалтгаан
Америкийн шилдэг их дээд сургуулиудад бакалавр, магистерийн зэргээ
хамгаалах боломж.
Нэг ангид цөөн оюутан суралцдаг тул багштай илүү ойр хамтран ажиллах боломжтой.

Bachelor subjects

School location