Seneca College

Seneca College нь Канадын Онтариогийн Торонтод байдаг улсын коллеж бөгөөд бакалаврын болон бакалаврын дараах түвшний, гэрчилгээ олгох бүтэн болон хагас цагийн хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.

Тус коллеж нь бакалаврын түвшний 14, бакалаврын дараах түвшний 30 хөтөлбөрийг багтаасан 145 бүтэн цагийн, 135 хасаг цагийн курсуудад мэргэжилтэн бэлтгэдэг бөгөөд коллежийн дийлэнх хөтөлбөр оюутнуудад сугалтынхаа хажуугаар сонгосон мэргэжлийнхээ чиглэлэээр хангалттай туршлага хуримтлуулах боломж олгодог.

Seneca College нь Онтариод их сургууль, коллежийн pathway хөтөлбөрийг санал болгодгоороо тэргүүлэх байр суурьтай байдаг бөгөөд орон нутгийн болоод Австрали, Англи, Өмнөд Африк зэрэг олон улсын дээд боловсролын байгууллагуудтай оюутан шилжүүлэн сургах  гэрээтэйгээр хамтран ажилладаг. Эдгээр гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд коллежийн оюутнууд сонирохсон их сургуульдаа суралцах боломжтой.

Номын сан

Коллежийн номын сан нь оюутан, багш ажилчдын хэрэгцээт цахим болон хэвлэмэл хэлбэр бүхий ном зохиол, баримт сэлтээр хангаж ажилладаг бөгөөд энд ном сэтгүүл, видео, DVD хэлбэртэй өргөн хүрээний баримт сэлт, өгөгдлийн сан байдаг. Номын сангийн зүгээс оюутнуудын сургалт судалгааны ажилд тус болох үүднээс боломжит бүхий л дэмжлэг туслалцааг үзүүлдэг.

Кампус

Seneca нь 4 гол кампус, 10 салбар кампустай, кампус тус бүр өөр өөр мэргэжлийн чиглэлээр дагнасан байдаг.

Newnham кампус

Уг кампус нь Канадын хамгийн том, коллежийн кампусуудын нэг бөгөөд энд бизнес, инженерчлэл, нисэх, бага насны хүүхдийн боловсрол, загвар, мэдээлэл-харилцаа холбооны технологи, либерал урлагийн чиглэлийн, бүтэн цагийн 11000 гаруй оюутан суралцдаг. Newnham кампус нь Finch Avenue East-д байрладаг.

Seneca York кампус

Йоркын их сургуулийн Keele кампуст байрлах уг кампусын загварыг уран барилгач Raymond  Moriyama гаргажээ. Энд хэвлэл мэдээлэл, биологийн шинжлэх ухаан-хавсарга хими, либэрал урлаг судлал, мэдээлэл-харилцаа холбооны технологийн сургуулиуд байрлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

King кампус

Коллежийн King кампуст урлаг, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны бүтэн болон хагас цагийн хөтөлбөрүүд явагддагийн зэрэгцээ бага насны хүүхдийн боловсрол, зан байдлын шинжлэх ухаан, сувилахуй, нийгмийн үйлчилгээ, газар зохион байгуулалт, мал эмнэлэгийн салбарын оюутнууд хичээллэдэг. 2011 онд Оннтариогийн засгийн газраас тус кампусын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 43 сая долларын төслийг санаачилсан бөгөөд уг төслийн хүрээнд 25 анги танхим, номын сан, комьютерийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн сургалтын лабораторыг байгуулах юм.

Markham кампус

Коллежийн Markham кампус нь 2005 онд байуулагдсан, Онтариогийн Мархам хотод баригдсан хамгийн анхны дээд боловсролын байгуулага юм. Энд бизнес, маркетинг, аялал жуулчлалын салбарын бүтэн болон хагас цагийн хөтөлбөрийн хичээлүүд явагддаг. Мөн уг кампуст 2011 оноос хойш Confucius Institute байрлан үйл ажиллагаагаа явуулах болсон.

Jane кампус

Уг кампуст Seneca-н дэвшилтэт технологийн төв байрладаг.

Peterborough кампус

Peterborough-н онгоцны буудалд Seneca-н нисэхийн кампус байдаг бөгөөд уг кампуст нисэхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж буй оюутнуудад зориулсан сургалтын тоног төхөөрөмжүүд байдаг. 2014 оны 1-р сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн уг кампуст нисэхийн чиглэлийн 2, 3, 4-р дамжааны оюутнууд суралцдаг.

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

 • TOEFL: 80
 • IELTS: 6.0

Bachelor subjects

Хичээлийн хөтөлбөрүүд
 1. Academic Upgrading
 2. Accounting
 3. Accounting Techniques
 4. Accounting and Finance
 5. Accounting and Payroll
 6. Acting for Camera and Voice
 7. Advanced Accounting and Finance
 8. Advanced Investigations and Enforcement
 9. Airline Pilot Flight Operations
 10. Animation
 11. Applied Electronics Design
 12. Art Fundamentals
 13. Arts and Science - University Transfer
 14. Aviation Operations
 15. Aviation Safety
 16. Behavioural Sciences
 17. Bioinformatics
 18. Biotechnology - Advanced
 19. Brand Management
 20. Broadcasting - Radio
 21. Broadcasting - Radio (Joint Seneca/York)
 22. Broadcasting - Television
 23. Broadcasting - Television (Joint Seneca/York)
 24. Building Systems Engineering Technician
 25. Business
 26. Business - Insurance
 27. Business - International Business
 28. Business - Marketing
 29. Business Administration - Accounting & Financial Planning
 30. Business Administration - Entrepreneurship and Small Business
 31. Business Administration - Financial Planning
 32. Business Administration - Human Resources
 33. Business Administration - International Business
 34. Business Administration - Management
 35. Business Administration - Marketing
 36. Business Administration - Purchasing and Supply Management
 37. Chemical Engineering Technology
 38. Chemical Laboratory Technician
 39. Chemical Laboratory Technology - Pharmaceutical
 40. Child Development Practitioner
 41. Child and Youth Care
 42. Civil Engineering Technician
 43. Civil Engineering Technology
 44. Civil Engineering Technology (Joint Seneca/York)
 45. Clinical Research
 46. College Opportunities
 47. Computer Engineering Technology
 48. Computer Networking and Technical Support
 49. Computer Programmer
 50. Computer Programming and Analysis
 51. Computer Systems Technology
 52. Cosmetic Science
 53. Cosmetic Techniques and Management
 54. Court and Tribunal Administration
 55. Court and Tribunal Administration (Articulated)
 56. Creative Advertising
 57. Creative Advertising (Joint Seneca/York)
 58. Database Application Developer
 59. Documentary and Non-Fiction Media Production
 60. Early Childhood Education
 61. Early Childhood Education (Accelerated)
 62. Electronics Engineering Technician
 63. Electronics Engineering Technology
 64. Energy Management - Built Environment
 65. Environmental Landscape Management
 66. Environmental Technician
 67. Environmental Technician - Sampling and Monitoring
 68. Environmental Technology
 69. Esthetician
 70. Esthetics and Spa Therapies
 71. Event Management - Event and Exhibit Design
 72. Event Marketing - Sports, Entertainment, Arts
 73. Event and Media Production
 74. Fashion Arts
 75. Fashion Business
 76. Fashion Business Management
 77. Fashion Studies
 78. Financial Planning
 79. Financial Services - Client Services
 80. Financial Services Compliance Administration
 81. Fire Protection Engineering Technician
 82. Fire Protection Engineering Technology
 83. Firefighter, Pre-Service Education and Training
 84. Fitness and Health Promotion
 85. Flight Services
 86. Flight Services: Operations and Cabin Management
 87. Floral Design
 88. Fraud Examination and Forensic Accounting
 89. Game Art and Animation
 90. General Arts - English for Academic Purposes
 91. General Arts - One Year Certificate
 92. Global Hospitality Business Development
 93. Global Hospitality Operations Management
 94. Global Hospitality Services Leadership
 95. Government Relations
 96. Graphic Design
 97. Honours Bachelor of Aviation Technology
 98. Honours Bachelor of Behavioural Psychology
 99. Honours Bachelor of Child Development
 100. Honours Bachelor of Commerce - Business Management
 101. Honours Bachelor of Commerce - Business Technology Management
 102. Honours Bachelor of Commerce - Financial Services Management
 103. Honours Bachelor of Commerce - Human Resources Strategy and Technology
 104. Honours Bachelor of Commerce - International Accounting and Finance
 105. Honours Bachelor of Commerce - International Business Management
 106. Honours Bachelor of Commerce - Marketing
 107. Honours Bachelor of Community Mental Health
 108. Honours Bachelor of Healthcare Management
 109. Honours Bachelor of Interdisciplinary Studies
 110. Honours Bachelor of Technology - Informatics and Security
 111. Honours Bachelor of Technology - Software Development
 112. Honours Bachelor of Therapeutic Recreation
 113. Hospitality - Hotel and Restaurant Services Management
 114. Hospitality Foundations
 115. Human Resources Management
 116. I
 117. Independent Digital Photography
 118. Independent Illustration
 119. Independent Music Production
 120. Independent Songwriting and Performance
 121. Infant and Early Child Mental Health
 122. Interactive Media Design
 123. International Business Management
 124. International Transportation and Customs
 125. Journalism
 126. Journalism (Joint Seneca/York)
 127. Large Animal Health and Production
 128. Law Clerk
 129. Law Clerk (Accelerated)
 130. Liberal Arts University Transfer
 131. Library and Information Technician
 132. Library and Information Technician (Accelerated)
 133. Marketing Management
 134. Mechanical Engineering Technician (Tool Design)
 135. Mechanical Engineering Technology - Building Sciences
 136. Mechanical Engineering Technology - Industrial Design
 137. Mechanical Techniques (Tool and Die/Mould Making)
 138. Mechanical Techniques - CNC Programming
 139. Mental Health Intervention
 140. Non-Profit and Social Sector Management
 141. Nursing (Collaborative with York University)
 142. Office Administration - Executive
 143. Office Administration - Health Services
 144. Office Administration - Legal
 145. Opticianry
 146. Paralegal
 147. Paralegal (Accelerated)
 148. Personal Support Worker
 149. Pharmaceutical Regulatory Affairs and Quality Operations
 150. Police Foundations
 151. Practical Nursing
 152. Pre-Business
 153. Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees
 154. Pre-Media (Media and Communications Fundamentals)
 155. Professional Accountancy
 156. Professional Accounting Practice
 157. Project Management - Environmental
 158. Project Management - Information Technology
 159. Public Administration
 160. Public Relations - Corporate Communications
 161. Public Relations - Investor Relations
 162. Real Property Administration (Assessment and Appraisal)
 163. Real Property Administration (Assessment and Appraisal) (Accelerated)
 164. Recreation and Leisure Services
 165. Sales Force Automation and CRM Analytics
 166. Social Media
 167. Social Media Analytics
 168. Social Service Worker
 169. Social Service Worker (Accelerated)
 170. Social Service Worker - Gerontology
 171. Social Service Worker - Gerontology (Accelerated)
 172. Social Service Worker - Immigrants and Refugees
 173. Social Service Worker - Immigrants and Refugees (Accelerated)
 174. Strategic Marketing and Marketing Analytics
 175. Supply Chain Management - Global Logistics
 176. Sustainable Business Management
 177. Technical Communication
 178. Tourism - Services Management - Flight Services Specialization
 179. Tourism - Services Management - Global Tourism Business Specialization
 180. Tourism - Services Management - Meeting, Conventions & Events Specialization
 181. Tourism - Services Management - Travel Services Specialization
 182. Tourism - Travel Operations
 183. Underwater Skills
 184. Veterinary Assistant
 185. Veterinary Technician
 186. Visual Effects for Film and Television
 187. Visual Merchandising Arts

School location