Queen’s University, Belfast

1845 онд хатан хаан Викторигийн үүсгэн байгуулсан QUEEN’S их сугууль нь Их Британи улсын шилдэг судалгааны их сургуулиудын нэг юм. Тус сургуулийг сургалтын өндөр чанартай их сугууль хэмээн тодорхойлдог бөгөөд дээд боловсролын салбарт хатан хааны ойн шагналыг хүртэж байсан шилдэг их сургууль юм.

Queen’s их сургуулийн төв кампус нь Belfast-н төвөөс холгүй байдаг.

Номын сан

The McClay номын санд нийгмийн шинжлэх ухаан хууль, инженерчилэл, шинжлэх ухаан, хүмүүнлэгийн ухаанын салбарын  олон ном сэтгүүлийн эмхтгэл байдаг.

Queen’s Medical and HSC номын сан нь их сургуулийн оюутан, ажилчин, алба хаагчидад тэр дундаа ялангуяа анагаах эрүүл мэндийн чиглэлийн багш оюутнуудад үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна эрүүл мэнд нийгмийн халамжын ажилчидад мөн үйчилдэг. Эрүүл мэнд нийгмийн халамжын номын сан нь Mulhouse барилгын нэгдүгээр давхарт байрладаг.

Био анагаах ухааны номын сан

Уг номын сан нь  Queen’s их сургулийн номын санг ашиглах эрхтэй хэн бүхний өмнө нээлттэй.  Анагаах ухаан биологийн төвийн / Medical  Biology Centre / 1-р давхарт байрладаг. Энд эм зүй, анагаах ухаан, сувилахуй, био анагаахын шинжлэх ухаантай холбоотой ном сэтгүүлүүд бий.

Аж ахуй, хүнс, биошинжлэх ухааны институтын номын сан

Уг номын сан нь Аж ахуй, хүнс, биошинжлэх ухааны институтын байранд байдаг.  Энд байгаль орчин, хүнс, аж ахуйн шинжлэх  ухаантай холбоотой олон ном зохиол сэтгүүлийн эмхтгэлүүд бий.  Мөн уг номын санд оюутанд зориулсан  тоног төхөөрөмж, хэрэгслүүд байдаг.

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

IELTS: 6.0

Bachelor subjects

Course Duration UCAS code    
Accounting | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years N400
Accounting with French | BSc Placement year: Yes 4 years N4R1
Accounting with Spanish | BSc Placement year: Yes 4 years N4R4
Actuarial Science and Risk Management | BSc Placement year: Yes 4 years N323
Adult Nursing (September intake) | BSc 3 years B740
Aerospace Engineering | BEng 3 years H400
Aerospace Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years H404
Aerospace Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H405
Aerospace Engineering | MEng 4 years H402
Agricultural Technology | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years D473
Agricultural Technology | BSc Placement year: Yes 4 years D470
Applied Mathematics and Physics | BSc 3 years GF13
Applied Mathematics and Physics | MSci 4 years GFC3
Archaeology | BA 3 years V402
Archaeology | MSci 4 years V403
Archaeology & Palaeoecology | BSc 3 years V400
Archaeology & Palaeoecology and Geography | BSc 3 years VF48
Archaeology and History | BA 3 years VV41
Archaeology and Irish | BA 3 years VQ45
Archaeology with French | BA Placement year: Yes 4 years V4R1
Archaeology with Portuguese | BA Placement year: Yes 4 years V4R5
Archaeology with Spanish | BA 3 years V4R4
Architecture | BSc 3 years K100
Audio Engineering | BSc 3 years J930
Biochemistry | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years C700
Biochemistry | BSc Placement year: Yes 4 years C704
Biochemistry | MSci 4 years C702
Biochemistry with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years C705
Biological Sciences | BSc Placement year: Yes 4 years C104
Biological Sciences | MSci Placement year: Yes (optional) 4 years C102
Biological Sciences | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years C100
Biological Sciences | FD 2 years C101
Biological Sciences with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years C105
Biomedical Science | BSc 3 years B940
Broadcast Production | BA 3 years P310
BSc Computing and Information Technology with a Year in Industry | BSc Placement year: Yes 4 years GG45
Business Economics | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years L110
Business Information Technology | BSc Placement year: Yes 4 years GN51
Business Management | BSc Placement year: Yes (optional) 4 years N201
Chemical Engineering | BEng 3 years H800
Chemical Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years H804
Chemical Engineering | MEng 4 years H802
Chemical Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H805
Chemistry | BSc Placement year: Yes 4 years F104
Chemistry | MSci 4 years F105
Chemistry | BSc 3 years F100
Chemistry with French | MSci 5 years FR11
Chemistry with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 4 years F103
Chemistry with Spanish | MSci 5 years F1R4
Chemistry with Study Abroad | MSci Placement year: Yes 4 years F106
Children's Nursing | BSc 3 years B730
Civil Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H205
Civil Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years H204
Civil Engineering | BEng 3 years H200
Civil Engineering | MEng 4 years H202
Common & Civil Law with French | LLB 4 years M2R1
Common & Civil Law with Hispanic Sudies | LLB 4 years M2R4
Computer Science | BEng Placement year: Yes 4 years G404
Computer Science | BSc Placement year: Yes 4 years G400
Computer Science | MEng Placement year: Yes (optional) 4 years G402
Computer Science | MEng Placement year: Yes 5 years G405
Criminology | BA 3 years M900
Criminology and Social Policy | BA 3 years ML94
Criminology and Sociology | BA 3 years ML93
Dentistry | BDS 5 years A200
Divinity | BD 3 years V600
Drama | BA 3 years W400
Drama and English | BA 3 years WQ43
Economics | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years L100
Economics and Accounting | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years LN14
Economics with Finance | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years L1N3
Economics with French | BSc Placement year: Yes 4 years L1R1
Economics with Spanish | BSc Placement year: Yes 4 years L1R4
Electrical and Electronic Engineering | MEng 4 years H602
Electrical and Electronic Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H605
Electrical and Electronic Engineering | BEng 3 years H600
Electrical and Electronic Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years H604
Energy, Environment and Sustainability | FD 2 years D444
English | BA 3 years Q300
English and Film Studies | BA 3 years QW36
English and French | BA Placement year: Yes 4 years QR31
English and History | BA 3 years QV31
English and Irish | BA 3 years QQ53
English and Linguistics | BA 3 years QQ31
English and Philosophy | BA 3 years QV35
English and Politics | BA 3 years QL32
English and Social Anthropology | BA 3 years QL36
English and Sociology | BA 3 years QL33
English and Spanish | BA Placement year: Yes 4 years QR34
English with Creative Writing | BA 3 years Q3W8
Environmental and Civil Engineering | MEng 4 years H252
Environmental and Civil Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H255
Environmental Management | BSc 3 years F850
Environmental Management with Professional Studies | BSc Placement year: Yes 4 years F854
European Planning | MPlan Placement year: Yes (optional) 4 years K490
Film and Theatre Making | BA 3 years WW65
Film Studies and Production | BA 3 years W600
Finance | BSc Placement year: Yes 4 years N300
Food Quality, Safety and Nutrition | MSci Placement year: Yes (optional) 4 years DB64
Food Quality, Safety and Nutrition | BSc 3 years DB6K
Food Quality, Safety and Nutrition | BSc Placement year: Yes 4 years BDK6
Food Quality, Safety and Nutrition with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years BD46
Food Science and Food Security | MSci Placement year: Yes (optional) 4 years D990
Food Science and Food Security with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years D991
French | BA Placement year: Yes 4 years R120
French and History | BA Placement year: Yes 4 years RV11
French and International Studies | BA Placement year: Yes 4 years RLC2
French and Irish | BA Placement year: Yes 4 years QR51
French and Politics | BA Placement year: Yes 4 years RL12
French and Portuguese | BA Placement year: Yes 4 years RR15
French and Social Anthropology | BA Placement year: Yes 4 years RL16
French and Spanish | BA Placement year: Yes 4 years RR14
Geography | BSc 3 years F800
Geography with a Language | BSc 4 years F8RX
Health and Clinical Studies | BSc 2 years
Health Studies | BSc 1 years
History | BA 3 years V140
History and International Studies | BA 3 years LV21
History and Irish | BA 3 years QV51
History and Philosophy | BA 3 years VV1M
History and Politics | BA 3 years VL12
History and Social Anthropology | BA 3 years VL16
History and Sociology | BA 3 years VL13
History and Spanish | BA Placement year: Yes 4 years RV41
Human Biology | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years B100
International Business with French | BSc Placement year: Yes 4 years N1R1
International Business with German | BSc Placement year: Yes 4 years N2R2
International Business with Mandarin | BSc Placement year: Yes 4 years N1R9
International Business with Portuguese | BSc Placement year: Yes 4 years N2R5
International Business with Spanish | BSc Placement year: Yes 4 years N1R4
International Politics & Conflict Studies | BA 3 years L253
International Studies and Irish | BA 3 years LQF5
International Studies and Politics | BA 3 years L290
International Studies and Spanish | BA 4 years LRF4
Irish | BA 3 years Q504
Irish and Politics | BA 3 years QL52
Irish and Social Anthropology | BA 3 years QL56
Irish and Spanish | BA Placement year: Yes 4 years QR54
Law | LLB 3 years M100
Law Senior Status | LLB 2 years
Law with Politics | LLB 3 years M1L2
Learning Disability Nursing | BSc 3 years B761
Marine Biology | BSc Placement year: Yes 4 years C164
Marine Biology | MSci Placement year: Yes (optional) 4 years C162
Marine Biology | BSc 3 years C160
Marine Biology with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years C165
Mathematics | BSc 3 years G100
Mathematics | MSci 4 years G103
Mathematics and Computer Science | MSci 4 years GGK1
Mathematics and Computer Science | BSc 3 years GG41
Mathematics and Statistics & Operational Research | BSc 3 years GG13
Mathematics and Statistics & Operational Research | MSci 4 years GGC3
Mathematics with Extended Studies in Europe | BSc Placement year: Yes 4 years G104
Mathematics with Finance | BSc 3 years G1N3
Mechanical Engineering | BEng 3 years H300
Mechanical Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years H304
Mechanical Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H305
Mechanical Engineering | MEng 4 years H303
Medicinal Chemistry | BSc 3 years F150
Medicinal Chemistry | BSc Placement year: Yes 4 years F154
Medicinal Chemistry | MSci 4 years F15A
Medicinal Chemistry with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 4 years F15B
Medicine | MB Placement year: Yes (optional) 5 years A100
Mental Health Nursing | BSc 3 years B760
Microbiology | BSc 3 years C500
Microbiology | BSc Placement year: Yes 4 years C504
Microbiology | MSci 4 years C502
Microbiology with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years C505
Midwifery Sciences | BSc 3 years B720
Midwifery Studies | BSc 3 years B720
Music | BMus 3 years W302
Music and Audio Production | BA 3 years W374
Music and Sound Design | BA 3 years W371
Music Performance | BA 3 years W310
Nursing (Top-Up) | BSc 1 years
Pharmaceutical Biotechnology | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years B212
Pharmaceutical Biotechnology (Sandwich) | BSc Placement year: Yes 4 years
Pharmaceutical Sciences | BSc Placement year: Yes (optional) 3 years B210
Pharmaceutical Sciences (Sandwich) | BSc Placement year: Yes 4 years
Pharmacy | MPharm 4 years B230
Philosophy | BA 3 years V500
Philosophy and Politics | BA 3 years VLM2
Planning, Environment and Development | BSc 3 years K430
Politics | BA 3 years L200
Politics and Spanish | BA Placement year: Yes 4 years LR24
Politics, Philosophy and Economics | BA 3 years LV00
Product Design Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years H155
Product Design Engineering | BEng 3 years H150
Product Design Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years H151
Psychology | BSc 3 years C800
Social Anthropology | BA 3 years
Social Anthropology and Spanish | BA Placement year: Yes 4 years LR64
Social Policy and Sociology | BA 3 years LL43
Social Work | BSW 3 years L500
Social Work (Relevant Graduate Entry) | BSW 2 years L501
Sociology | BA 3 years
Sociology with Quantitative Methods | BSc 3 years L301
Software and Electronic Systems Engineering | BEng Placement year: Yes (optional) 4 years GH67
Software and Electronic Systems Engineering | BEng 3 years GH6P
Software and Electronic Systems Engineering | MEng Placement year: Yes (optional) 5 years GH68
Software and Electronic Systems Engineering | MEng 4 years GH6Q
Software Engineering | BEng Placement year: Yes 4 years G604
Software Engineering | MEng Placement year: Yes 5 years G605
Software Engineering | MEng 4 years G602
Spanish | BA Placement year: Yes 4 years R410
Spanish and Portuguese Studies | BA Placement year: Yes 4 years RR45
Structural Engineering with Architecture | MEng 4 years H2K1
Structural Engineering with Architecture | MEng Placement year: Yes 5 years H2KC
Theology | BTH 3 years V612
Theology and English | BA 3 years QV36
Theology and History | BA 3 years VV61
Theology and Philosophy | BA 3 years VV65
Theoretical Physics | BSc 3 years F340
Theoretical Physics | MSci 4 years F344
Zoology | BSc 3 years C300
Zoology | MSci Placement year: Yes (optional) 4 years C302
Zoology | BSc Placement year: Yes 4 years C301
Zoology with Professional Studies | MSci Placement year: Yes 5 years C305
 

School location