CATS college

1952 онд үүсэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Их Британи улс болон Амеркийн нэгдсэн улсын шинийг санаачлагч, бие даасан шилдэг боловсролын байгууллагуудын нэг болон хөгжиж чадсан уг байгууллагын эрхэм зорилго бол оюутнуудын хэрэгцээ шаардлагатай нийцүүлэн чанартай боловсролыг олгож,  тэднийг ойлгох явдал юм. CATS нь энэхүү зорилгынхоо хүрээнд оюутнуудад сургалтын болоод хувийн чадавхаа чөлөөтэй хөгжүүлэх боломж олгох тайтай найрсаг орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Оюутнуудын хувьд алдартай багш нараар хичээл заалагахаас гадна авъяаслаг мэргэшсэн дэмжлэгийн багийхан тэдэнд бүх талын тусламж дэмжлэгийг үзүүлдэг учир сурагч нэг бүр Британи, Амеркийн бловсролын системээр дамжуулан өөрсдийн чадавхиа бүрэн нээж чаддаг.

Давуу тал

 • Цөөн оюутан, мэргэшсэн багш нар
 • Дэлхийн шилдэг 100 их сургуулийн 96 нь CATS-н бэлтгэл хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрдөг
 • Төгсөгчдийн 100 хувь нь их сургууль тэнцдэг
 • Сурагчидад чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулан хичээлээс гадна нэмэлт хөтөлбөрийг санал болгодог.

Кампус

CATS Academy Boston 

Давуу тал

 • Оюутнуудаа дотуур байраар 100 хувь хангадаг
 • Оюутнуудын 89 хувь нь Английн шилдэг их сургуулиудад суралцдаг
 • 3 сая гаруй долларын тэтэглэг санал болгодог

CATS Cambridge

 • Аюулгүй орчин
 • 2016 онд A түвшний оюутнууд 29% A оноонд хүрсэн бөгөөд энэ нь үндэсний дундаж үзүүлэлтээс давсан тоо
 • 2-3 долоо хоног тутам Камберижийн их сургуулиас мэргэжилтэн, төлөөлөгч нар ирж оюутнуудад хичээл заадаг

CATS Canterbury 

 • Сургалтыхаа чанараар Их Британи улсдаа 2-т ордог
 • A түвшний дүнгээр Их Британи улсдаа 11-т
 • 2016 онд A түвшний бүх оюутан их сургуульд орсон
 • Хичээлээс гадна нэмэлт хөтөлбөр санал болгодог

ATS London

 • Дэлхийн шилдэг 5 оюутны шилдэг хотын нэг болох Лондон хотод байдаг
 • 2016 оны сурагчдын 90 хувь нь их сургууль орсон
 • Нэг ангид 7-10 оюутан суралцдаг

Их сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөр

 • Academic English Programme
 • Architecture (A-Level pathway)
 • Architecture (Key Professions Programme)
 • Art and Design (A-Level pathway)
 • Banking and Finance (Key Professions Programme)
 • Business
 • Business and Accounting (Key Professions Programme)
 • Business, Finance and Economics (A-Level pathway)
 • Chemical Engineering
 • Economics (Key Professions Programme)
 • Engineering
 • Engineering (A-Level pathway)
 • Engineering (Key Professions Programme)
 • Fast-track Medics Programme
 • Humanities
 • Humanities, Law and Social Sciences (A-Level pathway)
 • International Baccalaureate (IB)
 • Languages (A-Level pathway)
 • Law
 • Law (Key Professions Programme)
 • Life Sciences (A-Level pathway)
 • Media
 • Media (A-Level pathway)
 • Medicine (A-Level pathway)
 • Medicine and related fields (Key Professions Programme)
 • Medics Programme
 • Science
 • Science (Key Professions Programme

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

 • TOEFL: 35
 • IELTS: 3.5

School location