Buckswood School

Buckswood School нь 1933 онд байгуулагдсан охид, хөвгүүдийн бие даасан сургууль юм. Тус сургууль нь анх Buckswood Grange School нэртэйгээр Uckfield-д байгуулагдаж байсан бөгөөд хожим 2001 онд Ashford, Hastings хоёрын завсарт орших Guestling-н тосгон руу нүүсэн байдаг.

Buckswood School  нь  нийт 450 оюутантайгаас 250 гадаадын үлсдсэн 200 нь өдрийн ангийн орон нутгийн сурагчид байдаг. Tөлбөрийн хувьд орон нутгийн болон гадаадын сурагчид харилцан адилгүй байдаг бөгөөд орон нутгийн сурагчид жилийн сургалтын төлбөрт 11000 фунтыг төлдөг бол гадны сурагчид жилд дунджаар 25000 фунтын төрбөрөөр суралцдаг. Тус сургууль нь GCSE болон A Level-н хөтөлбөрүүдээс гадна IB дипломын хөтөлбөрийг санал болгодог.

Магдлан итгэмжлэл

Buckswood school нь Британийн олон улсын их сургуулиудын холбооны магадлан итгэмжтлэгдсэн гишүүн Олон улсын сургуулиудын холбоо, Олон улсын сургуулиудын Европын холбооны албан ёсны гишүүн сургууль юм. Мөн тус сургууль нь PET,  KET IGCSE , A Level курсуудын Кембриджийн олон улсын шалгалтын төвөөр бүрэн магадлан итгэмжлэгдсэн.

School location