PTE Academic
The English Test for Study
Abroad and Immigration

PTE General?

PTE General шалгалт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт юм. PTE General шалгалтыг 14 ба түүнээс дээш насныхан өгөх боломжтой.

Шалгалтын зорилго

Шилдэг их дээд сургуульд элсэн сурах эсвэл ажил олгогчид англи хэлний түвшинг  харуулах зорилготой.

Tест Формат

Тус шалгалт нь 2 хэсгээс бүрддэг: Бичгийн хэсэг болон ярих хэсэг.

Бичгийн хэсэг

 • Сонсох унших болон бичих чадваруудыг хавсран шалгах зорилготой
 • Дэлхий даяар нэгэн ижил Бямба гаригт шалгалт авагдаг
 • Их Британид дүнг гаргадаг

Ярианы хэсэг

 • Тусгай бэлтгэгдсэн хүн шалгалт авах ба шалгалтын нэг хувь үйлдэж Их Британи руу явуулдаг
 • Бичгийн шалгалтаас 2 долоо хоногийн өмнө өгдөг
 • Нэг шалгалт өгөгчид нэг шалгагч ноогддог

Яагаад PTE General шалгалтыг өгөх ёстой вэ?

 • Дүрмийн тустай хэсэг байхгүй, үндсэн шалгалтын хэсэг болдог
 • Тусгай шинэ үг болон дүрэм гэхээс илүү өдөр тутмын амьдралд суурьлсан байдаг
 • Англи хэлний төрөл бүрийн сурах бичиг хэрэглэж бэлдэх боломжтой
 • Шалгалтыг засахдаа цахим хэлбэрээр цахим үзэг хэрэглэж засдаг
 • Edexcel online цахим сүлжээ нь үйлдлийг хялбар болгож цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх мөн дүнг харах боломжтой
 • Их Британи улсын хамгийн том Edexcel Pearson Company-н албан ёсны сертфикаттай олгоно.

Шагалтын хуваарь

Жилд нийт 3 удаа өгөх боломжтой.  5, 6 болон 12-р саруудад.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Surgalt