Бидний амжилт

Манай сургуулийг амжилттай төгссөн оюутан суратэргэжилээр Англи Австрали Америк болон бусад орнуудын шилдэг их дээд