TEFL сургалт

Их Британ улс олон улсын багшийн TEFL англи хэлний багшийн гэрчилгээтэй төгсөх сургалтын төлбөрийг санал болгодог. TEFL гэрчилгээг авч төгссөнөөр та дэлхийн олон оронд Англи хэлний багшаар ажиллах эрхтэй болдог.

Цаг үе өөрчлөгдсөн шинэчлэгдэж мэргэжлийн нарийн ур чадвар шаардах болсон энэ цаг үед тохирсон сургалтыг “Ногоон Жэйд” боловсролын төв Англи хэлний багш болон багш болохыг зориж буй хүмүүсд зориулан Их Британийн TEFL EXPRESS боловсролын төвийнхөнтэй хамтрар санал болгож байна. Англи хэлний Upper Intermediate мэдлэгээс дээш мэдлэгтэй хүн бүр тус хөтөлбөрт суралцах боломжтой.

ХИЧЭЭЛИЙН МОДУЛЬ

25 hour TEFL Essentials: Танхимын менежмент сургалт
Юу суралцах вэ?

Үндсэн хичээлүүдээс гадна сурагчдыг идэвхжүүлэх нэмэлт аргачлал, бие даалт ажил,сурагчдыг дүгнэх арагчлалд суралцана.

Сэдэв 1

Танхимын менежмент хичээлийн танилцуулга

Сэдэв 2

Төлөвлөгөө гаргаа

Сэдэв 3

Суурь хөтөлбөр

Сэдэв 4

Танхимын менежмент ба хичээлийг хэрхэн амжилттай хүргэх

Сэдэв 5

Сурагчдаа танин мэдэх

Сэдэв 6

Асуудлыг шийдэх, сүүлийн зөвлөгөө стратеги
25 hour TEFL Essentials: Ур чадварын сургалт
Юу суралцах вэ?
  • Заах ур чадвартай холбоотой үндсэн 3 ухаагдахуун
  • Унших зааварчилгаа өгөхтэй холбоотой 4 асуудлыг танин мэдэх
  • Бичих ур чадварыг дээшлүүлэх зааварчилгаа өгөхтэй холбоотой 5 асуудлыг нээх
  • Сонсох үйл явдлыг тодорхойлох, сонсох стратеги заах, сурагчдын чадваруудыг нэмэгдүүлэх нэмэлт хөтөлбөр
  • Ярих заавар өгөхтэй холбоотой асуудлуудыг авч үзэх
  • Тус дөрвөн чадварыг дүгнэх талаарх ойлголт авах

Сэдэв 1

Заах ур чадварын 4 аргын танилцуулга

Сэдэв 2

Унших байдлыг хэрхэн заах

Сэдэв 3

Бичих байдлыг хэрхэн заах

Сэдэв 4

Сонсох байдлыг хэрхэн заах

Сэдэв 5

Ярих байдлыг хэрхэн заах

Сэдэв 6

Бусад чадваруудыг дүгнэх
25 hour TEFL Essentials: Үгсийн сан ба авиа зүй
Юу суралцах вэ?

Үгсийн сан ба Авиа зүй сурагчдад гадаад үгийг дуудах болон цээжлэх бэрхшээл түгээмэл тохиолддог бөгөөд үгсийн зөв дуудлага, үгийн өргөлт, үгсийн сангий ангилал болоод нийтлэг хэлбэрүүдийг дэлгэрэнгүй судалдаг.

Сэдэв 1

Үгийн сан танилцуулга

Сэдэв 2

Ангид хэрэглэх үгсийн сан

Сэдэв 3

Авиа зүй танилцуулга

Сэдэв 4

Ярианы авиа зүй

Сэдэв 5

Ангид хэрэглэх авиа зүй хэрхэн заах
30 hour TEFL Essentials: Дүрмийн хичээлийн сургалт

Англи хэлний дүрмийн хичээлийг багцлан эмх цэгцтэй зааж, сурагчдад цогц мэдлэгийг хуримтлуулахад тусална.

25 hour TEFL Essentials: Хандлага болон заах арга зүй

Ангид буй сурагчдын зан байдал, суралцах чадамж болон насны ангилал өөр өөр байдаг нь ангийг нэгэн жигд удирдаж, ангийн оролцоог тэнцвэртэй байлгахад багшаас чамгүй тэвчээр, ухаан шаарддаг.

130 цагийн цахим сургалт: Нийт хугацаа 2.5 сар