Хоцрогдол арилгах сургалт

Энэ сургалт нь суралцагчид үр дүнтэй сурах арга барилтай болгох, тухайн хичээлийн суурь мэдлэгийг сайтар эзэмшүүлэх, хичээлийн хоцродлыг хурдан нөхөх зорилготой.

Суурь мэдлэгийг сайтар эзэмших нь сурлагын амжилтаа ахиулахаас гадна ирээдүйд өөрийн хүссэн чиглэлээр гадаад болон дотоодын их сургуульд орох элсэлтийн шалгалтыг /ЭЕШ, SAT, IGCSE, Cambridge A level г.м/ амжилттай давах гол хүчин зүйл болдог юм.

Хичээл Хичээлийн цаг
Математик 7 хоногт- 3 удаа /тэгш, сондгой өдрүүд/

Хичээлийн цаг – 48 цаг /1 оролт- 2цаг/

Үргэлжлэх хугацаа – 8 долоо хоног / 2сар /

Англи хэл
Хими
Физик
Биологи
Нийгэм судлал